cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Hvordan påvirker GDPR analysebransjen?

Deling:

Den nye personvernloven påvirker stort sett alle bedrifter, men hvordan påvirker den analysebransjen og andre bedrifter som ønsker å gjøre undersøkelser blant sine kunder, brukere, medlemmer, lesere og andre interessenter?

Unntak fra markedsføringsloven

Markedsundersøkelser og andre statistiske analyser er definert som en samfunnsnyttig aktivitet i markedsføringsloven, og gis derfor unntak fra Markedsføringsloven. At statistikkformål har særskilt samfunnsinteresse anerkjennes også av GDPR. Grunnen til at statistisk metode har unntak, er at profesjonelle aktører aggregerer funnene, og dermed beskytter personlige data og ivaretar personvernet.

Aktivt samtykke

Markedsføringsloven inneholder forbud mot elektronisk kommunikasjon uten aktivt samtykke, foruten kommunikasjon med eksisterende kunder, medlemmer og tilsvarende. Den nye personvernloven endrer ikke dette. Ettersom markedsundersøkelser og andre statistiske analyser ikke anses som markedsføring – under forutsetning av at undersøkelsen ikke har innhold av markedsføringsmessig art – så trengs altså ikke aktivt samtykke spesifikt for undersøkelser fra disse gruppene, eller andre grupper som har avgitt aktivt samtykke til å motta informasjon, som nyhetsbrevmottakere. Dette gjelder fortsatt etter den nye personvernloven.

Andre grunnlag for behandling av personopplysninger i GDPR

Det er imidlertid ikke bare et aktivt samtykke som danner grunnlag for lovlig elektronisk kommunikasjon. De øvrige grunnlagene for behandling av personopplysninger er listet opp i GDRP Artikkel 6 nr. 1, hvor samtykke altså er ett av grunnlagene. De øvrige fem grunnlagene er at behandlingen er nødvendig for å:

  • Oppfylle avtale med den registrerte
  • Oppfylle en rettslig forpliktelse (dvs. pålegges en plikt etter lov)
  • Verne fysisk persons vitale interesser
  • Utføre oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet
  • At det foreligger en berettiget interesse for behandlingen hvor ikke personverninteressene til den registrerte går foran (interesseavveining)

Berettiget interesse

Berettiget interesse er altså et grunnlag for behandling av personopplysninger som er likestilt med aktivt samtykke. Og siden markedsundersøkelser gir meget godt grunnlag for berettiget interesse, da det kan gi svært verdifull innsikt, er det altså grunnlag for å gjennomføre undersøkelser i befolkningen og blant kunder, brukere, medlemmer osv. uten forhåndssamtykke. Dette gjelder også tidligere kunder, medlemmer osv. – i en rimelig tid etter at kundeforholdet opphørte.

Mulighet for å si nei

Om aktivt samtykke eller betinget interesse benyttes som grunnlag for undersøkelser, skal det i begge tilfeller være mulig å si nei til deltakelse, og til å bli hørt dersom man ikke lenger ønsker å være på de aktuelle listene, i tråd med den nye personvernloven.

Databehandleravtale

Dersom vi i Respons Analyse skal gjennomføre undersøkelser mot dine ansatte, kunder eller andre kontakter, må det imidlertid inngås en databehandleravtale mellom oss og dere som kunde, som definerer hvordan dataene håndteres underveis og i ettertid, når de personlige datene skal slettes og i hvilken kontekst dataene kan benyttes. Personlige data må eventuelt oversendes kryptert.

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg