cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Respons Analyse deltok på forskerdialog initiert av Barne- og familiedepartementet

Deling:

Respons Analyse ble invitert til forskerdialog hos Barne- og familiedepartementet for å diskutere hvordan vi kan bekjempe barnefattigdom.

Bakgrunnen for invitasjonen er at Barne- og familiedepartement holder på å utarbeide en samarbeidsstrategi for barn og unge i lavinntektsfamilier sammen med andre velferdsdepartementer og direktorater. Denne strategien har som mål å forebygge at fattigdom går i arv og dempe levekårsutfordringer ved en oppvekst i lavinntekt.

For å skape et godt kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet så departementet det som hensiktsmessig å arrangere en dialog med relevante forskere og representanter for embetsverket i departementer og direktoratet. Respons Analyse ble invitert inn da det ble vist begeistring for rapporten: Snakk om fattigdom som ble utført på vegne av Kirkens bymisjon. Det ble særlig fremhevet at barn og ungdoms levde erfaringer anes som viktige for at departementet kan utvikler en ny strategi som er forankret i nettopp deres stemmer.

Det ble en spennende og lærerik dag for alle parter hvor vi fikk mulighet til å presentere den viktigste innsikten innenfor tematikken før det ble felles diskusjoner knyttet til utfordringer og tiltak for å løse utfordringene. Vi hadde også interessante diskusjoner knyttet til mål og måling av effekt, samt hvordan utvikle enda mer presise lavinntekts -og fattigdomsmål. Ved å ha en slik åpen tilnærming med deltakere som har ulike perspektiver, teorier og metoder for å avdekke innsikt om tematikken ble dialogen god. Det blir spennende å se hvilke nye tiltak som kommer til å bli satt i verk.

Respons Analyse sine 3 anbefalinger innen feltet er:

  1. Skammen må bort!

Det å redusere skammen vil gjøre at man vil ta i bruk flere typer av støttetiltak og føle at stigmaet rundt egen økonomisk situasjon blir mindre.

”Folk må slutte å dømme personer. Mange føler seg ikke akseptert.” Eliah 20 år, Oslo Øst

”Et rausere samfunn med forståelse for at folk har ulik økonomi.” Kristin 22 år, Stavanger.

”Hvis man begynner å snakke mer om det som er tabubelagt, gjør det lettere å be om hjelp.” Kajsa 24 år, Oslo øst

”Mer åpenhet og ærlighet, mindre skam.” Anette 19 år, Namsos

  1. Bredere definisjon av barnefattigdom

Et problem med dagens definisjon av fattigdom er at den tar utgangspunkt i familiens inntekt. De faktiske utgiftene folk har er ikke tatt med.

Særlig innenfor gruppen ”den private barnefattigdommen” skjuler det seg ofte høy gjeld som gjør at familiene i praksis lever under fattigdomsgrensen.

  1. Lære mer om økonomi

Både i skoleregi og gjennom statlige instanser som er involvert i informantenes liv (NAV, Barnevernet, søknad knyttet til Ungbo, bostøtte) bør det kurses i økonomi, hvordan lage budsjetter,  hvordan betale regninger, hvordan opprette sparekonto, hvordan forstå selvangivelsen etc. 

Informantene mener også foreldrene bør få mer orden i egen økonomi, særlig knyttet til det å sette opp budsjett, sparetiltak (buffer konto), konsekvenser av forbrukslån etc. 

”Barn som er oppvokst med familier som har slitt økonomisk, det blir også en greie – at de også sliter økonomisk, fordi man har ikke kunnskap om det, og at man ikke vet hvordan det skal gjøres.” Susanne, 24 år Grimstad

”Jeg tør nesten ikke gå inn i nettbanken min, blir så stressa av det.” Kristin 22år, Stavanger

”Er veldig dårlig økonomisk, halvveis gi faen holdning. Tar lett på ting. Det ordner seg – sliter litt økonomisk.” Knut 29 år, Våler

”Jeg visste ikke hvordan jeg skulle betale en regning til jeg var 20!Visste ikke at den hadde utfallsdato.” Kent 25 å, Halden

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Anita Lynne