cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Respons Analyse tar samfunnsansvar på alvor!

Deling:

Vi har et stort hjerte for veldedighet, og er ydmyke og takknemlige for den innsatsen som ideell sektor legger ned for samfunnet. Det er en innsats som utgjør en reell forskjell for veldig mange, og dette arbeidet ønsker vi å gi vårt bidrag til.

Et samfunnsansvar som gagner ideelle virksomheter

Ideelle organisasjoner innvilges 20 % rabatt på alle webundersøkelser hos Respons Analyse. 

Og slik har det vært siden begynnelsen av 2000-tallet! Andre undersøkelser – som kvalitative undersøkelser og telefoniske undersøkelser – gis det også rabatt på, men størrelsen på rabatten er her prosjektavhengig. Ta kontakt for mer konkrete tilbud!

Vann for livet

I 2007 initierte og startet Respons Analyse og søsterselskapet Oktan Oslo opp Vann for livet, som er et prosjekt for finansiering av vannprosjekter i regi av Røde Kors. Vi oppfordrer fortsatt våre paneldeltakere til å donere sine gevinster og oppsparte poeng til Vann for livet, og hvert år donerer vi penger til prosjektet istedenfor å gi julegaver til våre kunder og samarbeidspartnere. Vi gjennomfører også gratis innsiktsarbeid for Vann for livet når det er behov for det.

Innsikt med mening

Respons Analyse var pådriveren for å starte Innsikt med mening, et prosjekt hvor en samlet analysebransje – gjennom Virke Markedsanalyse – går sammen om å donere bort et analyseprosjekt til en verdi av kr 100.000,- til en veldedig organisasjon. Respons Analyse påtok seg hovedansvaret for det første Innsikt med mening-prosjektet på vegne av Frivilligsentralene høsten 2019.

Andre samfunnsnyttige tiltak

Vi gjennomfører også gratis innsiktsarbeid for utvalgte andre organisasjoner som ellers ikke hadde hatt midler til å fremskaffe innsikt på egen hånd.

Vi samarbeider blant annet tett med Robuste mennesker, som holder kurs i livsmestring for ungdom som har falt utenfor. Vi måler effekten av kursene på både kort og lang sikt, og resultatene tyder på at kursene så absolutt bidrar til høyere livskvalitet.

Ta kontakt med oss dersom det er innsiktsarbeid vi kan bistå din virksomhet med!

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Anne Gretteberg Meyer