Partibarometer for desember 2020 – Senterpartiet større enn Arbeiderpartiet, fremgang for Høyre og SV og nedgang for Frp

Deling:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Senterpartiet større enn Arbeiderpartiet

Senterpartiet fortsetter fremgangen fra forrige måned. Partiet blir i desember-målingen større enn Ap. Det er første gang på målingene til Respons Analyse, og jeg kan heller ikke huske at andre målinger noensinne har vist Sp større enn Ap. Bakgrunnen for Sp-fremgangen er store velgeroverganger fra Arbeiderpartiet. I tillegg får partiet velgeroverganger fra både Høyre og Frp. Til sammen går 270.000 velgere fra disse tre partiene over til Senterpartiet. Senterpartiet har også høy lojalitet blant egne velgere fra 2017, selv om lojalitetsprosenten har gått noe ned i løpet av høsten.

Høyre-fremgang

Høyre går litt frem. Men dette må oppfattes som en justering etter en dramatisk nedgang fra oktober til november. Høyre får noen flere velgere fra Ap, Frp og Venstre denne gang. Men må tåle en større avskalling til Senterpartiet enn det vi har sett tidligere. Godt over 80.000 Høyre-velgere fra 2017 vil nå stemme Senterpartiet.

Nedgang for Frp

Frp-oppslutningen går ned denne gang etter å ha snust på 14-tallet i november. Det er mulig november-målingen var et blaff – gjennomsnittet i løpet av høsten har ligget på 11-12 prosent. Frp mister velgere til både Senterpartiet og Høyre. Men netto-tapet er størst til Senterpartiet på rundt 70.000 velgere.

SV-fremgang

SV klatrer denne gang igjen over 8 prosent oppslutning – etter en nedtur i november på under 6 prosent.  Partiet har brukbar lojalitet blant egne velgere fra 2017, og har et klart positivt bytteforhold mot Arbeiderpartiet. SV mottar altså flere velgere fra Ap enn det selv avgir. Netto-gevinsten for SV er på nærmere 40.000 velgere.

Kampen mot sperregrensen

Venstre kommer denne gang over sperregrensen, og KrF nærmer seg sperregrensen på 4 prosent. Begge partier har styrket lojaliteten blant egne velgere i løpet av høsten. Men det er egentlig små bevegelser i underlagsmaterialet for disse to partiene, så ingenting er avgjort.

Andre rundt sperregrensen

Miljøpartiet De Grønne holder seg fortsatt over sperregrensen, mens Rødt denne gang er under. MDG har i lang tid holdt seg over sperregrensen. Partiet har hatt brukbar lojalitet blant egne velgere, og stabile velgeroverganger fra andre partier.

For Rødt har det gjennom 2020 vært større variasjoner. Desember-barometeret viser at partiet er under 4 prosent oppslutning. Lojalitetstallet holder seg stabilt, men færre overganger av velgere fra andre partier gjør at man havner under 4-tallet denne gang.

Mandater til Stortinget

Mandatutregningen viser at nåværende regjeringspartier ville fått 50 mandater på Stortinget, Frp ville oppnådd 19 mandater, mens de øvrige partiene ville fått 100 mandater. Den forrige regjeringskoalisjonen med Ap, SV og Sp ville fått 90 mandater, og dermed flertall på Stortinget.

Partibarometer for desember 2020

Parti Stortings-valget 2017 Kommune-valget 2019 August 2020 September 2020 Oktober 2020 November 2020 Desember 2020
Høyre 25,0 20,1 23,0 24,8 26,5 21,6 22,9
Sp 10,3 14,4 14,4 14,7 14,0 18,9 20,5
Ap 27,4 24,8 25,5 24,3 22,7 22,0 20,3
Frp 15,2 8,2 10,4 11,5 11,6 13,9 10,9
SV 6,0 6,1 7,6 6,8 8,1 5,7 8,1
MDG 3,2 6,8 5,2 4,5 4,6 4,9 4,5
Venstre 4,4 3,9 3,6 4,0 3,6 3,9 4,1
KrF 4,2 4,0 3,9 3,3 3,1 3,5 3,8
Rødt 2,4 3,8 3,8 3,9 4,3 4,1 3,7
Andre *) 1,8 7,9 2,6 2,2 1,5 1,5 1,2

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.6 til Pensjonistpartiet, 0.2 til Industri- og Næringspartiet, 0.2 til Liberalistene og 0.2 til Helsepartiet.

 

Barometeret er basert på 1000 intervjuer. 76 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 25. – 30. november 2020 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017. 

Vil du vite mer om dette? Kontakt meg!