cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for januar 2021 – Høyre fremgang og fortsatt problemer for Arbeiderpartiet

Deling:

Høyre-fremgang

Største endring på årets første partibarometer fra Respons Analyse er Høyres fremgang på vel 3 prosentpoeng. Bakgrunnstallene viser at Høyre styrker lojaliteten blant egne velgere, og får et større tilsig av nye velgere fra Arbeiderpartiet og Venstre denne gang. Men det er fortsatt store overganger fra Høyre til Senterpartiet. Denne gang registrerer vi et nettotap til Senterpartiet på rundt 50.000 velgere.

Senterparti-fremgang stoppet opp

Senterpartiet får denne gang i underkant av 20 prosent oppslutning. Det er litt ned i forhold til rekord-målingen i desember. Fortsatt holder altså Senterpartiet et høyt nivå på målingene. Bakgrunnen for dette er store velgeroverganger fra de største partiene. Fra Arbeiderpartiet går det rundt 65.000 til Senterpartiet, fra Fremskrittspartiet får partiet 55.000 velgere, og fra Høyre i underkant av 60.000 velgere. Senterpartiet er fortsatt det partiet med høyest lojalitet blant egne velgere fra 2017. Vel 83 prosent av Sp-velgerne fra 2017 vil gjenta sitt valg nå.

Fortsatt problemer for Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet sliter fortsatt med velgeroppslutningen. Partiet oppnår kun 20.5 prosent oppslutning – som bare en liten justering fra desember-målingen. Forklaringen er lav lojalitet blant egne velgere, og store velgeroverganger til andre partier. Overgangen til Senterpartiet er på 65.000 velgere og til Rødt og SV er velgerovergangen til sammen på 44.000 velgere. Denne gang er det også betydelig nettotap til Høyre.

Nedgang for Frp

Frp-oppslutningen går fortsatt ned etter å ha ligget på et godt 13-tall i november.  Gjennomsnittet i løpet av høsten har ligget på 11-12 prosent. Frp sliter med lave lojalitetstall blant egne velgere fra 2017. Kun 50 prosent vil gjenta sitt valg fra forrige stortingsvalg. I tillegg mister partiet velgere til både Senterpartiet og Høyre. Men netto-tapet er størst til Senterpartiet på rundt 55.000 velgere.

SV-fremgang

SV oppnår denne gang i underkant av 8 prosent oppslutning. Det er litt ned, men likevel relativt stabilt i forhold til desember-oppslutningen. Partiet har høy lojalitet blant egne velgere fra 2017, og har et klart positivt bytteforhold mot Arbeiderpartiet. SV mottar altså flere velgere fra Ap enn det selv avgir. Netto-gevinsten for SV er denne gang på vel 25.000 velgere.

Kampen mot sperregrensen

Kampen mot sperregrensen har etter stortingsvalget 2017 stått mellom fire partier. Denne gang opplever vi at alle fire partiene er under sperregrensen. Miljøpartiet De Grønne (MDG) er nærmest med 3.8 prosent oppslutning på januar-barometeret. Venstre, KrF og Rødt får 3.4 prosent oppslutning hver.

For alle partiene er det fall i lojalitet blant egne velgere som er hovedforklaringen på tilbakegang. Venstre oppnår denne gang kun 32 prosent lojalitet. Det er det svakeste lojalitetstall av samtlige partier i denne runden. Mange Venstre-velgere har imidlertid satt seg på gjerdet – det kan jo være en trøst og en mulig kilde for senere mobilisering.  

Mandater til Stortinget

Mandatutregningen viser at nåværende regjeringspartier ville fått 55 mandater på Stortinget, Frp ville oppnådd 18 mandater, mens de øvrige partiene ville fått 97 mandater. Den forrige regjeringskoalisjonen med Ap, SV og Sp ville fått 92 mandater, og dermed flertall på Stortinget.

Partibarometer for januar 2021

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.8 til Pensjonistpartiet, 0.8 til Liberalistene, 0.6 til Demokratene, 0.3 til piratpartiet og 0.3 til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB).

 

Barometeret er basert på 1000 intervjuer. 76 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 4. – 6. januar 2021 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017. 

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg