cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for februar 2021 – Høyre fortsatt størst og fremgang for Arbeiderpartiet

Deling:

Høyre fortsatt størst

Høyres fremgang på vel 3 prosentpoeng på januar-barometeret blir bekreftet på februarmålingen. Partiet oppnår vel 26 prosent oppslutning og er således fortsatt størst på målingene. Bakgrunnstallene viser at Høyre har brukbar lojalitet blant egne velgere, og får fortsatt tilsig av nye velgere fra Arbeiderpartiet og Venstre. Det er fortsatt nettotap til Senterpartiet. Men nettotapet har gått ned fra rundt 50.000 velgere til vel 30.000 velgere.

Senterparti-fremgang stoppet opp

Senterpartiet får denne gang i underkant av 19 prosent oppslutning. Det er et lite hakk ned i forhold til forrige måned, og nesten et par prosent ned i forhold til rekord-målingen i desember. Men fortsatt holder Senterpartiet et høyt nivå på målingene. Bakgrunnen for dette, er store velgeroverganger fra de største partiene. Fra Arbeiderpartiet går det rundt 75.000 til Senterpartiet, fra Fremskrittspartiet får partiet nesten 80.000 velgere denne gang, og fra Høyre vel 40.000 velgere.

Fremgang for Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet går frem vel 2 prosentpoeng denne gang. Men partiet sliter fortsatt med velgeroppslutningen. Partiet oppnår i underkant av 23 prosent oppslutning – og ligger således nærmere 5 prosent under valgresultatet i 2017. Forklaringen er først og fremst store velgeroverganger til andre partier. Overgangen til Senterpartiet er på 75.000 velgere, og til Rødt og SV er velgerovergangen til sammen på nærmere 40.000 velgere.

Fortsatt nedgang for Frp

Frp-oppslutningen går fortsatt ned etter å ha ligget på et godt 13-tall i november.  Gjennomsnittet i løpet av høsten lå på 11-12 prosent. Denne gang oppnår partiet knapt 9 prosent oppslutning. Frp sliter med lave lojalitetstall blant egne velgere fra 2017. I underkant av 37 prosent vil gjenta sitt valg fra forrige stortingsvalg. I tillegg mister partiet velgere til både Senterpartiet og Høyre. Men netto-tapet er størst til Senterpartiet på mer enn 75.000 velgere.

 SV-stabilitet

SV oppnår denne gang vel 7 prosent oppslutning. Det er litt ned, men likevel relativt stabilt i forhold til desember og januar-oppslutningen. Partiet har brukbar lojalitet blant egne velgere fra 2017, og har fortsatt et klart positivt bytteforhold mot Arbeiderpartiet.

Kampen mot sperregrensen

Kampen mot sperregrensen har etter stortingsvalget 2017 stått mellom fire partier. Denne gang er det kun Rødt som greier å komme seg over 4 prosent. Miljøpartiet De Grønne (MDG) kommer deretter med 3.8 prosent oppslutning – det samme som vi målte i januar. KrF er også stabile og får 3.4 prosent oppslutning, mens Venstre må tåle en tilbakegang på halvannen prosent og havner under 2-tallet denne gang. Forklaringen er fall i lojalitet og store velgeroverganger til andre partier – spesielt til Høyre.

Mandater til Stortinget

Mandatutregningen viser at nåværende regjeringspartier ville fått 51 mandater på Stortinget, Frp ville oppnådd 16 mandater, mens de øvrige partiene ville fått 102 mandater. Den forrige regjeringskoalisjonen med Ap, SV og Sp ville fått 91 mandater, og dermed flertall på Stortinget.

Partibarometer for februar 2021

Parti Stortings-valget 2017 Kommune-valget 2019 Oktober 2020 November 2020 Desember 2020 Januar 2021 Februar 2021
Høyre 25,0 20,1 26,5 21,6 22,9 26,5 26,3
Ap 27,4 24,8 22,7 22,0 20,3 20,5 22,8
Sp 10,3 14,4 14,0 18,9 20,5 19,2 18,8
Frp 15,2 8,2 11,6 13,9 10,9 9,3 8,7
SV 6,0 6,1 8,1 5,7 8,1 7,7 7,3
Rødt 2,4 3,8 4,3 4,1 3,7 3,4 4,2
MDG 3,2 6,8 4,6 4,9 4,5 3,8 3,8
KrF 4,2 4,0 3,1 3,5 3,8 3,4 3,4
Venstre 4,4 3,9 3,6 3,9 4,1 3,4 1,9
Andre *) 1,8 7,9 1,5 1,5 1,2 2,8 2,8

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.8 til Demokratene, 0.4 til Pensjonistpartiet, 0.4 til Partiet De Kristne, 0.2 til Liberalistene, 0.2 til Kystpartiet, 0.2 til Piratpartiet, 0.2 til Norgespartiet, 0.2 til Industri- og Næringspartiet og 0.2 til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB).

 

Barometeret er basert på 1000 intervjuer. 71 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 27. januar – 1. februar 2021 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017. 

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Thore Gaard Olaussen