cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for mars 2021 – Høyre fortsatt størst, Senterparti-fremgang stoppet opp og fortsatt lavt for Arbeiderpartiet

Deling:

Høyre fortsatt størst

Høyre går frem på mars-barometeret. Partiet får en oppslutning godt over valgresultatet fra 2017, og er nå klart det største partiet i landet. Bakgrunnstallene viser at Høyre har brukbar lojalitet blant egne velgere, og får fortsatt tilsig av nye velgere spesielt fra Frp, Arbeiderpartiet og Venstre. Men det er fortsatt nettotap til Senterpartiet. Nettotapet til dette partiet er nå vel 40.000 velgere.

Senterparti-fremgang stoppet opp

Senterpartiet får også denne gang i underkant av 19 prosent oppslutning. Det er et lite hakk ned i forhold til forrige måned, og et par prosent ned i forhold til rekord-målingen i desember. Men fortsatt holder Senterpartiet et høyt nivå på målingene. Bakgrunnen for dette er store velgeroverganger fra de største partiene. Fra Arbeiderpartiet går det rundt 66.000 velgere til Senterpartiet, fra Fremskrittspartiet får partiet vel 57.000 velgere denne gang, og fra Høyre 46.000 velgere.

Fortsatt lavt for Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet får omtrent samme oppslutning som forrige måned. Partiet oppnår denne gang vel 22 prosent oppslutning – og ligger således 5 prosent under valgresultatet i 2017. Forklaringen er først og fremst store velgeroverganger til andre partier. Overgangen til Senterpartiet har riktignok gått noe ned, men overgangen til Rødt og SV har økt og er nå på vel 60.000 velgere.

Fortsatt nedgang for Frp

Frp-oppslutningen går fortsatt ned etter å ha ligget på et godt 13-tall i november.  Gjennomsnittet i løpet av høsten lå på 11-12 prosent. Denne gang oppnår partiet knapt 8 prosent oppslutning. Frp sliter med lave lojalitetstall blant egne velgere fra 2017. Vel 35 prosent vil gjenta sitt valg fra forrige stortingsvalg. I tillegg mister partiet velgere til både Senterpartiet og Høyre. Netto-tapet til Senterpartiet har gått noe ned, mens netto-tapet til Høyre har økt og er nå på vel 57.000 velgere.

SV-stabilitet

SV får en liten fremgang, og oppnår denne gang nærmere 8 prosent oppslutning. Oppslutningen har holdt seg relativt stabilt siden desember i fjor. Partiet har brukbar lojalitet blant egne velgere fra 2017, og har fortsatt et klart positivt bytteforhold mot Arbeiderpartiet.

Kampen mot sperregrensen

Kampen mot sperregrensen har etter stortingsvalget 2017 stått mellom fire partier. Rødt holder seg over sperregrensen også denne gang. Miljøpartiet De Grønne (MDG) holder seg under sperregrensen, slik partiet har gjort på våre målinger i 2021. Venstre får seg et lite oppsving, men er fortsatt et stykke fra 4-tallet. Partiet har fortsatt lav lojalitet blant egne velgere, og må tåle store overganger til regjeringspartneren Høyre.

KrF går denne gang på en liten smell, og oppnår kun 2.5 prosent oppslutning på mars-barometeret. Det gir kun et direktemandat fra Rogaland på Stortinget.

Mandater til Stortinget

Mandatutregningen viser at nåværende regjeringspartier ville fått 54 mandater på Stortinget, Frp ville oppnådd 14 mandater, mens de øvrige partiene ville fått 101 mandater. Den forrige regjeringskoalisjonen med Ap, SV og Sp ville fått 90 mandater, og dermed flertall på Stortinget.

Partibarometer for mars 2021

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.5 til Liberalistene, 0.4 til Partiet De Kristne, 0.3 til Pensjonistpartiet, 0.2 til Demokratene, 0.2 til Kystpartiet, og 0.2 til Industri- og Næringspartiet.

 

Barometeret er basert på 1001 intervjuer. 73 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 5. – 10. mars 2021 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017. 

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg