cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for desember 2023 – SV i vinden og Arbeiderpartiet sliter

Deling:

SV i vinden

Partibarometeret for desember viser størst fremgang for SV. Partiet går frem 2.5 prosentpoeng og får nesten 12 prosents oppslutning på desember-barometeret. Dette er den høyeste oppslutning Respons Analyse har registrert. Vi må tilbake til Kristin Halvorsens tid som partileder for å finne tilsvarende stabil høy oppslutning.

Bakgrunnen for fremgangen er høy lojalitet blant egne velgere og store velgeroverganger fra andre partier – spesielt fra Arbeiderpartiet og Rødt. Men også Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne bidrar med «nye» SV-velgere for tiden.

Høyre fortsatt størst

Men fortsatt er Høyre det største partiet i Norge. Partiet holder omtrent samme oppslutning som sist, og holder fortsatt god avstand ned til Arbeiderpartiet.

Bakgrunnen for at partiet klarer å ligge relativt høyt på målingene, er høy lojalitet blant egne velgere, og at det fortsatt mottar mange velgere fra flere andre partier – spesielt fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men partiet tar også velgere fra borgerlig side.

Arbeiderpartiet sliter

Arbeiderpartiet sliter med å komme seg over 20 prosents oppslutning. Partiet sliter både med oppslutning fra egne velgere i 2021, og å tiltrekke seg nye velgere. Partiet ligger over 8 prosentpoeng bak Høyre, og får på målingen kun vel 18 prosent. Det er da en bekreftelse på den lave oppslutningen fra november.  

Forklaringen på dette er fortsatt lave lojalitetstall, og velgeroverganger til andre partier både til venstre og høyre for seg. De største overgangene går også denne gang til Høyre. Våre beregninger viser at nær 80.000 tidligere Ap-velgere melder overgang til Høyre. Samtidig øker overgangen av velgere til SV til vel 7 prosent, som utgjør nærmere 60.000 velgere.

Stabilt lavt for Senterpartiet

I likhet med regjeringspartneren får vi også bekreftet lave tall for Senterpartiet på desember-målingen. Partiet sliter fortsatt med svært lave lojalitetstall og til dels store velgeroverganger til andre partier – både til høyre og venstre. De største overgangene denne gang er til Høyre med nær 50.000 velgere og – faktisk – til regjeringspartneren Arbeiderpartiet med over 30.000 velgere.

Litt ned – men stabilt for Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet styrket seg på november-målingen, og fikk over 13 prosent oppslutning.  Desember-målingen viser vel 12 prosents oppslutning, og altså noe ned fra sist. Men partiet viser stabilitet med oppslutning på over valgresultatet fra 2021. Viktigste forklaring er brukbare lojalitetstall og velgeroverganger fra flere partier. Men nettoovergang er størst fra Senterpartiet. Størst nettotap av velgere er det fortsatt til det nye Industri- og næringspartiet (INP).

Kampen mot sperregrensen

I 2021 var det fire partier som lå farlig nær sperregrensen på 4 prosent. Venstre og Rødt karret seg over og fikk 8 stortingsmandater hver, mens KrF og MDG havnet like under 4 prosentstreken og måtte nøye seg med 3 mandater hver på Stortinget.

Desember-barometeret viser at Venstre går noe ned, men holder fortsatt god margin i forhold til sperregrensen. Partiet har holdt brukbare lojalitetstall blant egne velgere i det siste, og har et klart positivt bytteforhold av velgere både mot Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Rødt kryper såvidt under 5 prosents oppslutning denne gang, men har altså fortsatt god margin ned til sperregrensen. Partiet har for tiden noe svake lojalitetstall, og mister velgere til flere partier. Størst er velgergangene til SV og Arbeiderpartiet.

KrF holder seg også over sperregrensen. I første rekke er dette takket være høye lojalitetstall blant egne velgere. Nær 85 prosent av KrF-velgerne fra 2021 bil gjenta sitt valg igjen i dag. Tilsiget av nye velgere fra andre partier er imidlertid nokså begrenset.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har lenge ligget stabilt på 3 til 4 prosents oppslutning. I ukene før kommunevalget snuste partiet på 5-tallet. Etter kommunevalget har oppslutningen dalt noe, og partiet havner også denne gang på under 4 prosent.

Jokeren INP

Industri- og næringspartiet (INP) har overrasket mange i løpet av våren og sommeren med relativt solide innhogg i velgermassen. Partiet gjorde det også svært godt ved kommunevalget i mange av kommunene rundt om i landet. Partibarometeret fra Respons Analyse viser for første gang en oppslutning på over 4 prosent – og altså over den «magiske» sperregrensen. Dermed ville partiet rykke inn på Stortinget med i alt 6 mandater.

Mandater til Stortinget

Mandatberegningen gir 45 mandater til regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet. De borgerlige opposisjonspartiene (Høyre, Frp, Venstre og KrF) får til sammen 89 mandater, noe som ville gitt flertall.

Miljøpartiet De Grønne får direktemandat fra Oslo og Akershus.

Partibarometer for desember 2023
Parti Stortingsvalg 2021 Jun.23 Aug.23 Sep.23 Sep.23 II Nov.23 Des.23
Høyre 20,4 32,1 30,6 29,0 27,2 26,9 26,8
Ap 26,3 19,8 19,8 20,3 20,8 18,4 18,4
Frp 11,6 10,7 12,1 12,4 11,2 13,3 12,4
SV 7,6 9,2 7,4 7,4 8,7 9,3 11,8
Sp 13,5 5,7 7,8 7,1 7,7 6,4 6,3
Venstre 4,6 4,8 4,4 4,8 7,2 6,8 5,7
Rødt 4,7 6,3 5,0 4,6 5,6 5,4 4,9
KrF 3,8 3,0 4,3 4,1 2,9 4,7 4,2
INP 0,3 3,3 2,5 2,7 2,6 3,6 4,2
MDG 3,9 3,7 4,7 4,9 4,3 3,5 3,6
Andre *) 3,3 1,4 1,4 2,7 1,8 1,7 1,7

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.6 til Norgesdemokratene, 0.5 til Pensjonistpartiet, 0.3 til Konservativt, 0.2 til Sentrum og 0.1 til Liberalistene.

 

Barometeret er basert på 1000 intervjuer. 78 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 6. – 11. desember 2023 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2021. 

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 2 og 3 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene.

HER kan du også lese VG-artikkelen hvor tallene har blitt publisert og kommentert av vår faglige rådgiver Thore.

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Thore Gaard Olaussen