cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for november 2023 – Høyre fortsatt klart størst

Deling:

Partibarometeret for november viser at Høyre fortsatt er det største partiet i Norge. Partiet holder omtrent samme oppslutning som sist, og holder fortsatt god avstand ned til Arbeiderpartiet.  

Bakgrunnen for at partiet klarer å ligge relativt høyt på målingene, er høy lojalitet blant egne velgere, og at det fortsatt mottar mange velgere fra flere andre partier – spesielt fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.  

Arbeiderpartiet sliter  

I forhold til sist er det tydelig tilbakegang for Arbeiderpartiet. Partiet sliter både med oppslutning fra egne velgere i 2021, og å tiltrekke seg nye velgere. Partiet ligger over 8 prosentpoeng bak Høyre, og får på målingen kun vel 18 prosent. Det er over 2 prosentpoeng ned.   

Forklaringen på dette er fortsatt lave lojalitetstall, og velgeroverganger til andre partier både til venstre og høyre for seg. De største overgangene går denne gang til Høyre. Våre beregninger viser at vel 70.000 tidligere Ap-velgere melder overgang til Høyre. Overgang av velgere til SV er denne gang vel 4 prosent, som utgjør over 30.000 velgere. 

Ned for Senterpartiet 

I likhet med regjeringspartneren går også Senterpartiet ned på november-målingen. Partiet sliter fortsatt med lave lojalitetstall og til dels store velgeroverganger til andre partier – både til høyre og venstre. Men nettotapene er størst til partiene Høyre og Fremskrittspartiet. Nær 70.000 velgere melder overgang til disse partiene, og Senterpartiet får ingen tilbake. 

Fremskrittspartiet styrker seg  

Fremskrittspartiet styrker seg på november-målingen, og får denne gang over 13 prosent oppslutning.  Viktigste forklaring er brukbare lojalitetstall og netto velgerovergang fra Senterpartiet og fra Andre-gruppen. Men det er fortsatt nettotap i forhold til det nye Industri- og næringspartiet (INP).  

Opp for SV og stabilt for Rødt  

SV får igjen et lite oppsving på november-målingen. SV får over 9 prosents oppslutning, mens Rødt stabiliserer seg på noe over 5 prosent. SV styrker lojaliteten blant egne velgere, og greier å hente nye velgere – spesielt fra Arbeiderpartiet og Rødt.  

Rødt svekkes noe fordi man denne gang får et negativt bytteforhold mot SV 

Kampen mot sperregrensen  

I 2021 var det fire partier som lå farlig nær sperregrensen på 4 prosent. Venstre og Rødt karret seg over og fikk 8 stortingsmandater hver, mens KrF og MDG havnet like under 4 prosentstreken og måtte nøye seg med 3 mandater hver på Stortinget.  

November-barometeret viser at Venstre fortsatt er i vinden.  Partiet har begynt å få brukbare lojalitetstall blant egne velgere, og har et klart positivt bytteforhold av velgere både mot Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne (MDG).  

KrF ble tydelig svekket på vår sene september-måling som var tatt opp etter kommunevalget. Lojalitetstallene falt bemerkelsesverdig fra 80 til vel 50 prosent, og partiet havnet under 3 prosent oppslutning på barometeret. Dette viste seg å være et statistisk feilutslag. I november-målingen har tallene justert seg tilbake til mer «normale» tall. Lojaliteteten har gått tydelig opp igjen, og oppslutningen er nå på godt over 4 prosent.  

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har lenge ligget stabilt på 3 til 4 prosents oppslutning. I ukene før kommunevalget snuste partiet på 5-tallet. Etter kommunevalget har oppslutningen dalt noe, og partiet havner denne gang igjen under 4 prosent. 

Jokeren INP 

Industri- og næringspartiet (INP) har overrasket mange i løpet av våren og sommeren med relativt solide innhogg i velgermassen. Partiet gjorde det også svært godt ved kommunevalget i mange av kommunene rundt om i landet. Partibarometeret viser denne gang en nasjonal oppslutning på mellom 3 og 4 prosent – og altså ikke mye under sperregrensen på 4 prosent.  

Partiet får velgere fra flere av de etablerte partiene – spesielt mange fra Senterpartiet og Høyre denne gang. 

Mandater til Stortinget 

Mandatberegningen gir 47 mandater til regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet. De borgerlige opposisjonspartiene (Høyre, Frp, Venstre og KrF) får til sammen 92 mandater, noe som ville gitt flertall.  

Industri- og næringspartiet får direktemandat i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. Miljøpartiet De Grønne får direktemandat i Oslo og Akershus. 

Partibarometer for november 2023
Parti Stortingsvalg 2021 Mai.23 Jun.23 Aug.23 Sep.23 Sep.23 II Nov.23
Høyre 20,4 31,8 32,1 30,6 29,0 27,2 26,9
Ap 26,3 19,5 19,8 19,8 20,3 20,8 18,4
Frp 11,6 14,2 10,7 12,1 12,4 11,2 13,3
SV 7,6 7,6 9,2 7,4 7,4 8,7 9,3
Venstre 4,6 4,7 4,8 4,4 4,8 7,2 6,8
Sp 13,5 6,5 5,7 7,8 7,1 7,7 6,4
Rødt 4,7 6,3 6,3 5,0 4,6 5,6 5,4
KrF 3,8 3,9 3,0 4,3 4,1 2,9 4,7
INP 0,3 0,5 3,3 2,5 2,7 2,6 3,6
MDG 3,9 3,1 3,7 4,7 4,9 4,3 3,5
Andre *) 3,3 1,9 1,4 1,4 2,7 1,8 1,7

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.5 til Pensjonistpartiet, 0.4 til Norgesdemokratene, 0.4 til Pasientfokus, 0.2 til Konservativt og 0.2 til Liberalistene. 

 

Barometeret er basert på 1000 intervjuer. 77 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 8. – 13. november 2023 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2021.   

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 2 og 3 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene.  

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Thore Gaard Olaussen