Respons Analyses daglige leder er nyvalgt leder av Virke Markedsanalyse

Deling:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

I mars ble Anne Gretteberg Meyer valgt til ny leder for Virke Markedsanalyse. Hun har i lang tid hatt et stort engasjement i forumet og vil være en pådriver for å forsterke omdømmet til bransjen og styrke posisjonen som en samfunnsnyttig aktør for å bremse bransjeglidningen og å styrke deltakelsen, spesielt blant de unge. Hun er også opptatt av å styrke «merkevaren» Virke Markedsanalyse, slik at et medlemskap forbindes med kvalitet, profesjonalitet og integritet. 

Vil du vite mer om dette? Kontakt meg!