cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Hvorfor investere tid og penger på markedsanalyse?

Deling:

Mange styrer etter erfaring og magefølelse, og opplever at det fungerer tilfredsstillende, men hva om det kunne ha fungert mye bedre – i hvert fall over tid – hvis beslutninger hadde blitt basert på analyseinnsikt istedenfor? Selv om situasjonen er tilfredsstillende per i dag, kan også analyseinnsikt avdekke faresignaler ved driften, markedsutviklingen og/eller kundemassen som må gripes fatt i for å kunne opprettholde en tilfredsstillende posisjon fremover også.

For de bedriftene som opplever problemer, vil markedsanalyse kunne være avgjørende for å avdekke de viktigste problemene som må løses for å oppnå den ønskede utviklingen. Innsikt gjennom markedsanalyse kan gi deg en rekke positive effekter, og i det følgende tar vi for oss noen av dem.

Du tar bedre valg for bedriften

Investeringer i markedsundersøkelser gjør deg først og fremst rustet til å ta mer velfunderte beslutninger og dermed ta bedre valg for bedriften din! Dette gjelder for nær sagt alle områder i bedriften og både på operasjonelt, taktisk og strategisk nivå.

Du skaper trygghet, eller reduserer usikkerhet

Hvis du styrer etter erfaring og magefølelse, har du hypoteser på hvordan ting fungerer – bevisst eller ubevisst. Markedsanalyse kan avkrefte eller bekrefte disse hypotesene, og dersom dine hypoteser bekreftes, reduseres all usikkerhet knyttet til hvorvidt du tar en riktig beslutning eller ikke. Den økte tryggheten medfører ofte en økt innsatsvilje knyttet til beslutningen – både i form av investert tid og investert penger, slik at den positive effekten av beslutningen forsterkes.

Du får mer fornøyde og lojale kunder

Ved å avdekke hva som i størst grad gjør kundene dine tilfredse og lojale, kan du fokusere på å gjøre mer av de tingene på en bedre måte, og bruke mindre tid og ressurser på det som ikke er viktig for kundene, slik at flere og flere kunder forblir kunder over tid.

Du får lettere gjennomslag internt og i styret

Dersom du ønsker å gjøre noe nytt eller annerledes, og gjennomfører målinger som klart støtter opp om det du ønsker å gjøre, er det langt lettere å få gjennomslag for endringen internt og/eller i styret, enn om det presenteres som en idé/tanker.

Du får et effektivt styringsverktøy

Jevnlige målinger på viktige måleparametere viser deg hvor du står og hvor du er på vei. Om du mot formodning skulle ta en omvei, gjelder det å gjøre omveien så kort som mulig. Jevnlige målinger gjør at skritt i feil retning oppdages på et tidlig tidspunkt, og at de nødvendige justeringene kan gjøres på et tidlig stadium.

Du forhindrer feil ressursbruk

Våre markedsanalyser har avverget produksjon av produkter som ikke hadde blitt etterspurt, forhindret priser som har vært for høye til at folk er villige til å betale for dem eller for lave til at målgruppen mister tilliten til dem, kampanjer som først og fremst når frem til en målgruppe som ikke har behov for produktet som selges, og enda verre – kampanjer som skaper avsmak for produktet det reklameres for. En liten investering i en markedsanalyse kan ha stor effekt på ressursutnyttelsen!

Du kan forstå målgruppen din

Vi kan både hjelpe deg med å avgrense og segmentere målgruppen din og gi deg en forståelse av hvem de er, hva som aspirerer dem og hva de gjør, slik at du vet hvem du skal henvende deg til, med hvilke budskap, hvor. Slik kunnskap kan også med fordel benyttes til å utvikle ulike personas og avdekke deres relative størrelser. Vi kan også hjelpe deg med å fremskaffe dybdeinnsikt og dybdeforståelse for målgruppen din – hva som driver dem, motiverer dem og hva som må til for å få dem til å engasjere seg i akkurat ditt produkt eller tjeneste.

Du følger med på markedsutviklingen

Markedsanalyse kan gi deg utviklingen innen hele bransjen/kategorien din, hvordan din kategori/bransje utvikler seg i forhold til andre kategorier/bransjer, hvordan du er posisjonert og utvikler deg i forhold til dine konkurrenter, samt innen hvilke delmålgrupper du har en negativ eller positiv utvikling i.

Du oppnår PR/kommunikasjon

Tall fra meningsmålinger og holdningskartlegginger egner seg meget godt til PR-aktiviteter, men gode resultater fra for eksempel kundeundersøkelser kan også benyttes i kommunikasjonen for å skape tillit til og trygghet for at din bedrift er et godt valg for din målgruppe.

Du oppnår økt lønnsomhet

Markedsanalyse kan indirekte bidra til økt lønnsomhet gjennom alle de punktene som er nevnt her. I tillegg påvirker det lønnsomheten på en rekke ulike andre måter. Det kan du lese mer om dette i vårt blogginnlegg «Markedsanlayse – har du råd til å la være?»

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Anne Gretteberg Meyer