cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Dette holder velgerne våkne om natten

Deling:

Pessimisme og bekymringer blant velgerne danner bakteppet for årets kommune- og fylkestingsvalg, viser en ny undersøkelse fra Respons Analyse.

 

Nærmere 1 av 2 nordmenn tror Norge blir et verre land å bo i

Etter valget i 2021 oppga 32% at de trodde Norge ville være et bedre land å leve i om ti år. I 2023 er andelen redusert med hele ti prosentpoeng – til 22%. Hvordan nordmenn ser på fremtiden har dermed endret seg betraktelig i løpet av de to siste årene.

Hele 45% av norske velgere tror nå at Norge er i ferd med å bli et verre land å leve i, og pessimismen er størst i Agder- og Sør-Østlandet (59%) og minst i Vestland (38%). Vi finner refleksjoner av både pandemitiden, krig i Europa og økonomisk usikkerhet i tallene.

Det er velgerne i de ytre fløyene som i størst grad tror at Norge blir et verre land å bo i, hvorav 69 % av Fremskrittsparti-velgerne og 59 % av Rødt-velgerne. Venstre-velgerne er minst pessimistiske, kun 16% av dem svarer det samme.

 

Knappe ressurser i helsevesenet bekymrer oss aller mest

Knappe ressurser i helsevesenet er det som bekymrer flest – 82%, etterfulgt av økte levekostnader og eldrebølgen.

Spørsmålet om helsevesenet ble ikke stilt i 2021 og kan derfor ikke sammenlignes. Men ser vi på endringer de siste årene, er nordmenn blitt mer bekymret for følgende:

  • Økte levekostnader, opp fra 39% til 61%
  • Eldrebølgen, fra 41% til 59%
  • Skatteøkninger, fra 27% til 44%
  • Kriminalitet, fra 34% til 44%
  • Svekkelse av ytringsfriheten, fra 30% til 41% 
  • Fremtiden for norsk økonomi, fra 24% til 39%
  • Bevaringen av norsk kultur, fra 27% til 35%


Global oppvarming og konsekvenser av ekstremvær er vi altså ikke mer bekymret for nå enn for to år siden. I 2023 oppgir 57% å være bekymret for global oppvarming og 44% for ekstremvær. Selv om global oppvarming er et tema mange er bekymret for – spesielt de aller yngste – er det ikke dette som virker mest presserende for norske velgere. Den økte fremtidspessimismen drives altså ikke av bekymringen for klimaendringer.

 

Hva har dette å si for det kommende valget?

Et sentralt spørsmål blir hvilke av partiene som har klarer å mobilisere på dette grunnlaget. Et klimavalg blir det neppe. Velgerne ønsker seg løsninger på de nære samfunnsutfordringene. I så måte er tematikken tradisjonell; Privatøkonomi, helse og eldreomsorg er viktig for de fleste av oss.

 

Om undersøkelsen

Undersøkelsene er gjennomført mot et representativt utvalg av norske velgere over 18 år fra Responspanelet både i oktober 2021 (n=2043) og juni/juli 2023 (n=1508). Tallene er vektet etter kjønn, alder, geografi og partistemme, for å representere velgermassen.

Undersøkelsene er gjort av Respons Analyse på eget initiativ.

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg