cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Velgerbevegelser i storbyene

Deling:

Blir det blått skifte?

En rekke målinger i storbyene i det siste peker på at det kan bli et jevnt løp – men at Høyre og borgerlig side med partiene Fremskrittspartiet, Venstre og KrF har overtaket. Arbeiderpartiet og Senterpartiet – og for så vidt den øvrige venstresiden sliter. Usikkerheten er knyttet til om de to regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet greier å mobilisere mange av egne velgere som foreløpig har «satt seg på gjerdet».   

I løpet av våren har Respons Analyse spurt velgerne om hva man vil stemme både ved stortingsvalg og kommunevalg. Mye tyder på at Arbeiderpartiet og Senterpartiet greier å mobilisere noen «reserver» når vi spør om kommunevalg. På den siste nasjonale målingen i juni løfter Arbeiderpartiet seg da fra i underkant av 20 ved stortingsvalg til 22 prosent oppslutning ved kommunevalg. Og Senterpartiet går fra under 6 til nesten 9 prosent oppslutning.

Spørsmålet er om dette blir nok – særlig for Arbeiderpartiet – til å beholde makten i de store byene.

Gir de siste målingene en indikasjon?

Respons Analyse har jevnlig fulgt utviklingen i velgeroppslutning i storbyene Oslo og Bergen, og har i løpet av juni også gjennomført partimåling i Trondheim. Felles for alle tre byer er at Høyre er det klart største partiet, og ligger best an til å overta makten i både Oslo og Bergen. Foreløpig ligger borgerlig side best an i Bergen. I Oslo viser tallene at Høyre kan gjøre et brakvalg, samtidig som «samarbeidskameratene» – spesielt Frp og KrF – sliter med oppslutningen.

I Trondheim er det noe jevnere løp mellom blokkene, og mye vil avgjøres hvilke partier som vil søke samarbeid etter valget. På siste kommunevalgsmåling får Høyre nærmere 30 prosents oppslutning, og ligger således en del «hestehoder» foran Arbeiderpartiet, som har regjert byen i snart 20 år.

Oslo – kan Raymond Johansen få fire nye år?

Selv om Arbeiderpartiet er svekket i Oslo, står venstresiden fortsatt sterkt. Rødt holder koken og vil antagelig beholde sine fire mandater i bystyret, mens SV styrker seg på bekostning av MDG – og går på den siste målingen fra 6 til 9 mandater i bystyret. Men totalt for venstresiden blir det tilbakegang.

Høyre i Oslo stormer frem – oppnår 36 prosents oppslutning og får 22 mandater i bystyret på den siste målingen. Selv om mulige samarbeidspartier sliter litt, er dette nok til at det gir flertall for de borgerlige (Høyre, Venstre, Frp og KrF) i bystyret i Oslo. Men flertallet er knappest mulig – 30 mandater til de borgerlige og 29 til de rødgrønne (Ap, SV, MDG, Rødt og Senterpartiet).

Bergen – er Høyre allerede sikret seieren?

Bergen Høyre ser også ut til å gjøre et knallvalg. På vår siste måling for Bergens Tidende og VG nærmer partiet seg 40 prosents oppslutning. Samtidig holder mulige samarbeidspartnere som Frp, Venstre og KrF stand, og kan sikre flertall for et nytt blått byråd i Bergen. På juni-målingen får denne konstellasjonen i alt 36 av 67 mandater i bystyret.

Men i Bergen er det et par jokere – i form av nye aktører som vil være med å kjempe om plassene. Dette gjelder Industri- og næringspartiet (INP) og Bergenslisten, som begge har vært inne med mandater på noen av målingene i det siste. På juni-målingen er det kun INP som oppnår 1 mandat i bystyret. Men man skal ikke avskrive noen av disse to aktørene. Det kan fort skje at de får et par mandater hver, og således blir «tungen på vektskålen».

Trondheim – kan Ap-bastionen falle?

På vår siste måling er Høyre også klart størst i Trondheim. Partiet får godt over 30 prosents oppslutning, mot vel 21 prosent for Arbeiderpartiet. Partiene SV og Rødt holder koken og får omtrent samme oppslutning som kommunevalget for 4 år siden. Miljøpartiet De Grønne går derimot på en smell, og blir nesten halvert i forhold til kommunevalget sist.

Dette fører likevel til at Arbeiderpartiet kan beholde makten, hvis man får med seg «alt på venstresiden» – det vil si SV, Rødt, MDG og Senterpartiet. Men skifter for eksempel Senterpartiet eller MDG side og gir sin støtte til andre enn en Ap-ordfører, kan det bli et maktskifte også i Trondheim.

Velgerbevegelsene i storbyene

Er det likhetstrekk i velgerbevegelsene i de tre storbyene? I det store og hele ser vi de samme tendensene i storbyene som vi har sett på de nasjonale målingene. Arbeiderpartiet sliter med store velgeroverganger til Høyre, og lave lojalitetstall blant egne velgere fra stortingsvalget 2021.

Et annet trekk som går igjen blant Ap-velgerne er høy usikkerhet – særlig i Bergen og Trondheim. Spørsmålet er om partiet greier å mobilisere noen av de usikre frem mot valgdagen i september. Med saken om Trettebergstuen friskt i minne, er det vel fare for at disse velgerne vil forbli usikre.

Høyre på sin side tiltrekker seg velgere fra omtrent samtlige partier. I tillegg har partiet høye lojalitetstall fra egne velgere i 2021. Dette fører til at Høyre blir det klart største partiet i storbyene med godt over 30 prosents oppslutning

Partibarometer for kommunevalg
Parti Oslo Kommunevalg 2019 Oslo Juni 2023 Bergen Kommunevalg 2019 Bergen Juni 2023 Trondheim Kommunevalg 2019 Trondheim 2023
Rødt 7,2 6,7 4,9 6,2 6,9 7,1
SV 9,1 14,7 8,6 13,0 11,3 11,7
MDG 15,3 8,7 9,9 4,1 10,4 5,7
Ap 20,0 17,1 19,8 17,0 25,0 21,5
Sp 2,2 1,7 5,3 2,2 7,1 5,5
Venstre 5,8 7,9 3,8 4,7 4,9 7,0
KrF 1,7 1,8 3,1 3,5 2,0 1,3
Høyre 25,4 36,0 20,0 38,7 20,6 31,4
Frp 5,3 3,6 4,7 7,2 5,1 7,4
Bergenslisten - - - 0,8 - -
Industri- og næringspartiet - 0,7 - 1,9 - 0,9
Folkets Parti FNB 5,8 0,0 16,7 0,1 - -
Andre 2,3 1,1 2,5 0,6 6,5 0,5
Mandater til bystyret juni 2023
Parti Oslo Kommunevalg 2019 Oslo Juni 2023 Bergen Kommunevalg 2019 Bergen Juni 2023 Trondheim Kommunevalg 2019 Trondheim 2023
Rødt 4 4 3 4 5 5
SV 6 9 6 9 8 8
MDG 9 5 7 3 7 4
Ap 12 10 13 12 17 14
Sp 1 1 4 2 5 4
Venstre 4 5 3 3 3 5
KrF 4 5 3 3 3 5
Høyre 15 22 14 26 14 21
Frp 3 2 3 5 4 5
Folkets Parti FNB 4 0 11 0 - -
Pensjonistpartiet 0 0 1 0 3 0
Bergenslisten - - 0 0 - -
Industri- og næringspartiet - 0 0 1 - 0
Andre 0 0 0 0 0 0
TOTALT 59 59 67 67 67 67

HER kan du lese VG-artikkelen om Trondheim: Ap lever farlig i Trondheim

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Thore Gaard Olaussen