cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Foreldrerollen anno 2022

Deling:

Voksne for Barn og Respons Analyse lanserte i slutten av november en omfattende rapport om foreldrerollen i dagens samfunn og utfordringer for foreldre i ulike utsatte grupper «Foreldrerollen – Om gleder og utfordringer ved å ha barn i Norge i dag».  

Rapporten ble presentert av Vegard Jarness fra Respons på «Barn i Norge-konferansen: Foreldrerollen i 2022». Konferansen ble innledet av Oslo-ordfører Marianne Borgen og som vektla viktigheten av å fortsette diskusjonen om disse funnene.  

Fattigdom og kjønn gir utfordringer i foreldrerollen 

13 prosent av foreldrene i undersøkelsen opplever at den personlige økonomien har gjort det vanskelig å være den forelderen de ønsker.  

Undersøkelsen stadfester at det i dag er ytterst få som mener at den andre forelderen bør ha mer ansvar for omsorgsoppgaver enn en selv. Og selv om det store flertallet av både kvinner og menn er fornøyd med dagens fordeling av omsorgsoppgaver, er 27 % av  kvinnene imidlertid misfornøyd.  

Undersøkelsen viser videre at de som opplever utfordringer ellers i livet, ser ut til i større grad å oppleve utfordringer også i foreldrerollen. 

Den evige tidsklemma 

Mange foreldre opplever at både tidspress (47 %) og «krysspress» (kombinasjonen av jobb og familieliv – 42%) hindrer dem fra å være den forelderen de ønsker.  

Mange barn sliter 

19 prosent av foreldrene svarer at barna deres har opplevd motivasjonsutfordringer/motvilje mot skole, 18 prosent utenforskap/ensomhet, 15 prosent erting/mobbing, 14 prosent lærevansker/konsentrasjonsvansker, og 13 prosent angst, depresjon eller andre psykiske utfordringer. 

Les hele rapporten HER

Les et interessant debattinnlegg fra generalsekretæren i Voksne for barn HER

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg