cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Medieundersøkelsen 2022 er klar!

Deling:

Det er mai, og mai i Bergen betyr Mediedager!  

Helt siden 2005 har Respons Analyse gjennomført den tradisjonsrike Medieundersøkelsen på vegne av Nordiske Mediedager. Nordiske Mediedager er Nordens største årlige mediefaglige konferanse, med over 2000 deltakere og 130 foredragsholdere. Medieundersøkelsen tar hvert år tar for seg et nytt tema men er alltid forankret i forholdet mellom media og samfunn. Respons Analyse bistår fra start til slutt med rådgivning, undersøkelsesdesign, gjennomføring og sammenstilling av resultater. 

Årets Medieundersøkelse har forskningsjournalistikk og klima som hovedtema 

Tema for årets Medieundersøkelse er formidling av forskning i mediene, med spesielt fokus på vår tids store sak: Klima og miljø. Fra koronatiden drar vi med oss ny erfaring om hvordan forskning kommuniseres i og via media. Dette gir et interessant bakteppe for å se på tillit til og oppfatning av formidling av forskningsstoff. Spesielt når det gjelder hva mange vil si er en enda større krise – klimaendringer og forringelse av natur og miljø. Er det for eksempel forskjeller i hvordan ulike grupper ser på miljø- og klimasaken, og skiller disse seg fra andre samfunnsaktuelle saker hvor forskning spiller en viktig rolle? 

Vi har intervjuet journalister, redaktører og publikum, i tillegg til et utvalg forskere fra Forskerforbundet, for å få frem de ulike gruppenes syn. Sentrale tema er tillit til både dekningen og forskningen i seg selv, forholdet mellom journalister og forskere, hvordan dekning av forskningsstoff oppfattes og hvordan viktige samfunnstema bør dekkes av media. Undersøkelsen belyser også likheter og ulikheter i synet på klimasaken.  

Undersøkelsen ble presentert av Erik Knudsen (forsker ved UiB og fagansvarlig for undersøkelsen) på Mediedagene og ga kontekst til en paneldebatt ledet av Ingerid Stenvold, med Kikki Flesche Kleiven, Nils Chr. Stenseth, Jon Hustad og Frøy Gudbrandsen.  

Se presentasjonen av undersøkelsen og les mer om funnene 

Presentasjonen og undersøkelsen er tilgjengelig HER.

Medieundersøkelsen har allerede dannet grunnlag for en rekke interessante artikler som vi anbefaler å lese, blant annet: 

Energi og Klima: Halvparten av nordmenn ønsker langt mer inngripende klimatiltak

Journalisten: Mange forskere mener mediene bruker forskningsstoff for trafikk og underholdning

Kampanje: Norske journalister flykter fra Senterpartiet – Venstre vinner mediestemmer

Kampanje: Klimagap mellom nordmenn og journalister – én av fire mener mediene skaper unødig engstelse

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg