cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for mai 2022 – Høyre styrker stillingen og går mest frem, mens Senterpartiet svekkes

Deling:

Høyre styrker stillingen

Partibarometeret for mai bekrefter tendensene vi har sett tidligere i år. Høyre styrker stillingen og går mest frem, mens Senterpartiet svekkes. Samtidig sliter Arbeiderpartiet med å få noe vind i seilene.

Fortsatt motvind for regjeringspartiene

For Arbeiderpartiet og Senterpartiet er tallene ikke noen lystelig lesning. Spesielt gjelder dette for Senterpartiet. Partiet får en oppslutning på vel 6 prosent, som er under halvparten av valgresultatet fra stortingsvalget i høst. I antall stemmer utgjør dette godt over 200.000 velgere. Mange av dem velger nå overgang til Høyre eller Fremskrittspartiet. I alt oppgir nærmere 90.000 tidligere Sp-velgere at man nå vil stemme Høyre eller Frp.

Også Arbeiderpartiet ligger betydelig lavere enn valgresultatet. Partiet har tapt over 4 prosentpoeng siden valget. Det vil si et tap på over 180.000 velgere. Vel 75.000 av disse melder overgang til Høyre.

Høyre i medvind

Høyre stabiliserer seg som det klart største partiet, og får en oppslutning på 29 prosent. Det er sjette måned på rad at partiet oppnår over 25 prosent oppslutning. I forhold til stortingsvalget i høst har partiet en fremgang på nesten 9 prosentpoeng. Forklaringen er at partiet har høy lojalitet blant egne velgere, og mottar mange nye velgere fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men gjør nok også innhogg blant velgere som stemmer på andre borgerlige partier, spesielt fra Venstre og også KrF denne gang. 

Stabilt lavere for venstresiden

Etter en topp for venstresiden i februar registrerte vi en tydelig tilbakegang både for SV og Rødt i mars etter den russiske invasjonen av Ukraina. Selv om SV har styrket seg med 1 prosentpoeng i løpet av de siste to månedene, så bekrefter mai-tallene tendensen som viser at venstresiden totalt har mistet oppslutning.  

Stabilt for Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet går noen tiendedeler tilbake, men vi får bekreftet at partiet har stabilisert seg rundt 13 prosent oppslutning. Bakgrunnstallene viser at partiet har fortsatt høy lojalitet blant egne velgere, og henter velgere fra et nokså vidt spekter av andre partier – spesielt mange fra Senterpartiet denne gangen.

Det er nok de høye drivstoffprisene som gjør at Frp holder brukbar oppslutning. Partiet er vel det som mest tydelig har tatt til orde for å redusere avgiftene på drivstoff.

KrF og MDG under sperregrensen

Både KrF og Miljøpartiet De Grønne (MDG) får denne gang en oppslutning under sperregrensen på 4 prosent. Lav lojalitet blant egne velgere er hovedforklaringen på at partiene sliter med å passere sperregrensen. Vi registrerer en lojalitetsprosent på under 60 for begge partier. I tillegg er velgeroverganger fra andre partier begrenset. Ingen av partiene er noen velgermagneter for tiden.

Venstre over sperregrensen igjen

Venstre har opplevd en jojo-tilværelse i løpet av de siste månedene med oppslutning over og under sperregrensen annenhver måned. Denne gang er partiet over, og oppnår dermed 8 mandater på Stortinget igjen. Partiet styrker lojaliteten noe, og får litt større tilsig av nye velgere fra andre partier.

Mandater til Stortinget

Mandatberegningen basert på dagens partibarometer gir 57 mandater til regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet. De borgerlige opposisjonspartiene (Høyre, Frp, Venstre og KrF) får til sammen 85 mandater, som gir flertall på Stortinget.

 

Partibarometer for mai 2022
Parti Stortingsvalget 2021 Des. 2021 Jan. 2022 Feb. 2022 Mars 2022 April 2022 Mai 2022
Høyre 20,4 26,3 25,6 25,3 25,5 27,6 29,0
Ap 26,3 22,6 23,5 22,0 23,0 23,1 22,1
Frp 11,6 11,4 10,6 12,5 13,3 13,3 12,8
SV 7,6 10,4 9,4 8,9 7,4 7,8 8,4
Sp 13,5 10,0 9,8 8,2 8,0 8,0 6,4
Rødt 4,7 6,1 6,6 9,4 6,5 6,2 5,7
Venstre 4,6 4,0 4,4 3,5 4,9 3,7 4,4
KrF 3,8 3,4 2,7 3,0 3,6 4,0 3,8
MDG 3,9 3,5 4,3 3,3 4,2 2,9 3,3
Andre *) 3,6 2,3 3,1 3,9 3,6 3,4 4,1

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 1.5 til Demokratene, 1.0 til Industri- og næringspartiet, 0.7 til Pensjonistpartiet, 0.3 til Liberalistene, 0,3 til Partiet De Kristne, 0.2 til Sentrum og 0.1 til Folkets parti FNB..

 

Barometeret er basert på 1000 intervjuer. 75 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 4. – 9. mai 2022 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2021. 

HER kan du også lese VG-artikkelen hvor tallene har blitt publisert og kommentert av vår faglige rådgiver Thore.

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg