cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for august 2019

Deling:

 Det er små forskjeller i partienes oppslutning mellom barometrene. Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet gjør det litt bedre på stortingsbarometeret enn på kommunebarometeret – men forskjellen er innenfor feilmarginene.

Barometeret viser en fallende tendens for både Høyre og Arbeiderpartiet. Det viser videre at det spesielt er to partier som er i støtet, nemlig Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Begge partier erobrer velgere fra et bredt spekter i det politiske landskap.

Senterpartiet får flest velgere fra Arbeiderpartiet og Høyre, men gjør også innhogg blant velgere som tidligere stemte KrF og Fremskrittspartiet.

Miljøpartiet De Grønne får flest velgere fra Venstre og Arbeiderpartiet. Men det flyter også velgere over fra SV og Rødt.

På partibarometeret for stortingsvalg oppnår Miljøpartiet De Grønne (MDG) 7 prosents oppslutning. Det blir dermed det fjerde største partiet i Norge, og kommer inn på Stortinget med 12 representanter.

Fremskrittspartiet holder seg på samme nivå som før sommerferien med vel 10 prosent oppslutning. Rystelsene etter bompenge-opprøret har altså ennå ikke gitt seg.

For de to øvrige regjeringspartiene er det litt ulik tendens nå midt i valgkampen. KrF greier denne gang å komme seg over sperregrensen på 4 prosent, mens Venstre må se langt etter en slik oppslutning. Partiet får på august-barometeret godt under 3 prosent, og får kun 1 stortingsmandat direkte fra Oslo.

Mandatutregningen til Stortinget viser at regjeringspartiene ville fått 63 mandater. Øvrige partier på Stortinget ville fått 106 mandater.

Partibarometer august 2019

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 1.5 til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, 1.2 til Pensjonistpartiet og 0.4 til Partiet De Kristne.

 

Barometeret er basert på 1000 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg. 75 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Feltarbeidet er gjennomført 9. – 14. august 2019 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017.

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg