cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for september 2019

Deling:

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet gjør det litt bedre på stortingsbarometeret enn på kommune-barometeret. Det samme er tilfellet for Arbeiderpartiet. Men forskjellene er innenfor feilmarginene.

Barometeret for stortingsvalg viser små endringer i forhold til målingen i august. Vi får bekreftet at både Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet sliter med oppslutningen, og oppnår klart lavere tall enn ved stortingsvalget for 2 år tilbake. Barometeret bekrefter videre at det er spesielt to partier som er i støtet, nemlig Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Senterpartiet ligger vel 4 prosentpoeng over valgresultatet fra 2017, og MDG mer enn fordobler seg siden 2017. Begge partier erobrer velgere fra et bredt spekter i det politiske landskap.

Senterpartiet får flest velgere fra Arbeiderpartiet og Høyre, men gjør også innhogg blant velgere som tidligere stemte Fremskrittspartiet.

Miljøpartiet De Grønne får flest velgere fra Venstre og Arbeiderpartiet. Men det flyter også velgere over fra SV.

Fremskrittspartiet holder seg på samme nivå som før sommerferien med vel 10 prosent oppslutning. Rystelsene etter bompenge-opprøret har altså ikke helt gitt seg. Høyre oppnår vel 20 prosents oppslutning, og har hatt en nedadgående tendens siden juni.

For de to øvrige regjeringspartiene er det litt ulik tendens nå i starten på september. KrF går så vidt under sperregrensen på 4 prosent denne gang etter å ha karret seg over på august-barometeret. Venstre nærmer seg 4-tallet – men er fortsatt under. Partiet får på september-barometeret 3.5 prosent, og får 2 stortingsmandater – 1 fra Oslo og 1 fra Akershus.

Mandatutregningen til Stortinget viser at regjeringspartiene ville fått 63 mandater. Øvrige partier på Stortinget ville fått 106 mandater.

Partibarometer september 2019

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.8 til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, 0.7 til Partiet De Kristne, 0.5 til Liberalistene, 0.2 til Kystpartiet, og 0.2 til Demokratene.

 

 

Barometeret er basert på 1002 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg. 77 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 3. – 5. september 2019 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017. 

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg