cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for august 2020 – August-barometeret viser en tendens tilbake til «normalen» som vi har sett de siste to årene

Deling:

Normalitet

Etter en periode med litt turbulens på partibarometeret viser august-barometeret en tendens tilbake til «normalen» som vi har sett de siste to årene. Dette innebærer at Arbeiderpartiet er tilbake som det største partiet i Norge, Frp ligger et stykke unna oppslutningen fra stortingsvalget i 2017, og Høyre er på et nivå mellom stortingsvalget og kommunevalget i 2019. Så etter en periode med oppmerksomhet om tiltak mot koronasmitte og krisetiltak for næringslivet, ser det ut til at velgerne vender tilbake til «normalen».

Små endringer

Arbeiderpartiet går frem 2 prosentpoeng, mens Frp går tilsvarende tilbake. Høyres tilbakegang på vel 1 prosentpoeng fra juni er egentlig en bekreftelse på at vi passerte en topp for partiet i mai måned med vel 26 prosent oppslutning.

Forklaringen på Arbeiderpartiets oppgang er litt høyere lojalitetstall og mindre velgeroverganger til andre partier – spesielt til SV, Rødt og Senterpartiet.

For Frp er det tydelig nedgang i lojalitet og større overganger til andre partier. Overgang til Senterpartiet og Høyre har økt merkbart siden sist.

For Høyre er det mindre endringer. Men en lavere lojalitetsprosent i forhold til det vi registrerte før sommeren, har gjort at oppslutningen går vel 1 prosentpoeng ned.

Sp holder stillingen

Senterpartiet holder stillingen fra juni-målingen. Partiets styrke har vært høye lojalitetstall. Over tid har over 80 prosent av Sp-velgerne fra 2017 sagt at man vil gjenta sitt partivalg. Denne gang er lojalitetstallet på vel 80 prosent. Utover dette får partiet brukbart tilsig av velgere fra andre partier – spesielt fra Arbeiderpartiet, Høyre og Frp.

KrF og Venstre fortsetter å slite

Vi registrerer en liten fremgang for både KrF og Venstre denne gang. Men begge sliter fortsatt med å komme over sperregrensen. KrF er denne gang så vidt under 4 prosent oppslutning, mens Venstre kan i hvert fall glede seg over et «godt» 3-tall. Venstre oppnår en styrket lojalitet blant egne velgere denne gang, men må fortsatt tåle en konstant velgerovergang – spesielt til Høyre og Miljøpartiet De Grønne.

Andre som sliter med sperregrensen?

Miljøpartiet De Grønne holder stillingen og får vel 5 prosent oppslutning. Partiet har i løpet det siste året holdt seg stabilt over sperregrensen. MDG har brukbar lojalitet blant egne velgere. Nå i august var lojalitetsprosenten på 74. Det er klart høyere enn det er for eksempelvis Arbeiderpartiet og Høyre.

For Rødt har det gjennom 2020 vært større variasjoner. August-barometeret viser at partiet nå er under sperregrensen. Bakgrunnen for en lavere oppslutning denne gang er mindre overganger spesielt fra SV og Arbeiderpartiet i forhold til det vi registrerte i juni.

Mandatutregningen viser at nåværende regjeringspartier ville fått 48 mandater på Stortinget, Frp ville fått 19 mandater, mens de øvrige partiene ville fått 102 mandater. Den forrige regjeringskoalisjonen med Ap, SV og Sp ville fått flertall på Stortinget med i alt 90 mandater – dersom det var valg i morgen.


Partibarometer for august 2020

Parti Stortings-valget 2017 Kommune-valget 2019 Mars 2020 April 2020 Mai 2020 Juni 2020 August 2020
Ap 27,4 24,8 24,9 26,7 27,0 23,5 25,5
Høyre 25,0 20,1 17,9 25,2 26,5 24,2 23,0
Sp 10,3 14,4 16,7 13,5 14,7 14,5 14,4
Frp 15,2 8,2 14,6 12,4 9,4 12,4 10,4
SV 6,0 6,1 7,2 7,3 6,2 6,8 7,6
MDG 3,2 6,8 5,1 4,2 5,0 5,3 5,2
KrF 4,2 4,0 3,5 3,2 3,6 3,7 3,9
Rødt 2,4 3,8 5,4 3,5 3,5 4,7 3,8
Venstre 4,4 3,9 3,3 2,8 3,0 3,1 3,6
Andre *) 1,8 7,9 1,4 1,2 1,1 1,8 2,6

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.6 til Industri- og næringspartiet, 0.4 til Partiet De Kristne, 0.4 til Kystpartiet, 0.4 til Pensjonistpartiet, 0.4 til Folkeaksjonen mot mer bompenger, 0.2 til Liberalistene og 0.2 til Demokratene.

 

Barometeret er basert på 1001 intervjuer. 76 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Feltarbeidet er gjennomført 6. – 11. august 2020 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017.

 

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Thore Gaard Olaussen