cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for september 2020 -Små endringer, men likevel et skifte om hvilket parti som er det største

Deling:

Små endringer

Høyre går litt frem og Arbeiderpartiet litt tilbake. Det betyr likevel et skifte om hvilket parti som er det største partiet. Høyre oppnår nesten 25 prosent oppslutning, mens Arbeiderpartiet får et lavt 24-tall. Slik utviklingen har vært de siste månedene, har disse partiene egentlig like stor oppslutning blant velgerne.

Høyre har for tiden gode lojalitetstall blant velgerne som stemte på partiet i 2017. Nesten 75 prosent av Høyre-velgerne vil nå gjenta sitt valg. Tilsvarende lojalitetstall for Arbeiderpartiet er 67 prosent. Videre forklares Høyres fremgang med mindre velgeroverganger til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Og mindre velgeroverganger fra Høyre til Arbeiderpartiet er nettopp forklaringen på Arbeiderpartiets nedgang denne måneden. 

Venstre over sperregrensen

Den største nyheten denne gang er likevel at Venstre er over sperregrensen med 4 prosent oppslutning. Sist Respons Analyse målte Venstre på 4-tallet var i april 2019.

Vi skal ikke se bort fra at løsningen av ledervalget kan være forklaringen. Guri Melby kan altså se litt lysere på tilværelsen i starten på sin leder-karriere i Venstre. Bakgrunnstallene viser større velgeroverganger til Venstre fra Høyre, og noen færre som går motsatt vei. I tillegg mobiliserer Venstre noen flere blant velgere som ikke stemte i 2017. Dette er da hovedforklaringen på Venstre-fremgangen.

Ned og opp igjen for Frp

Etter noen begredelige målinger i de to største byene er det selvsagt en oppmuntring for Frp at partiet går litt frem nasjonalt. Men mest sannsynlig er dette en justering fra den tidlige august-målingen – da partiet kun oppnådde et lavt 10-tall.

Sp holder stillingen

Senterpartiet holder stillingen. Dette er fjerde måned på rad partiet at oppnår godt og vel 14 prosent oppslutning. Partiets styrke er høye lojalitetstall. I tillegg har partiet mottatt store velgeroverganger fra andre partier som Arbeiderpartiet, Høyre og Frp. Denne gang går overgangen fra Høyre litt ned, men til gjengjeld gjør Senterpartiet større innhogg blant velgere som ikke stemte sist.

SV er stabile

SV ligger stabilt rundt 7 prosent oppslutning på de nasjonale målingene. Dette har holdt seg over lang tid. Partiet har brukbar lojalitet blant egne velgere fra 2017, men må innimellom tåle en del velgeroverganger til andre partier – spesielt til Arbeiderpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne.

KrF fortsetter å slite

KrF passerer såvidt 3-tallet denne gang. Det er litt tilbake fra august da partiet nesten tangerte 4-tallet. Partiet har hatt brukbare lojalitetstall, så forklaringen på hvorfor KrF sliter, er nok for liten tiltrekningskraft – altså for små overganger fra andre partier, og for liten mobilisering av nye velgere som ikke stemte i 2017.

Andre som sliter med sperregrensen?

Miljøpartiet De Grønne må tåle en liten nedgang, men holder seg over 4-tallet. Partiet har i lang tid holdt seg over sperregrensen. MDG har hatt brukbar lojalitet blant egne velgere, og hatt stabile velgeroverganger fra blant andre Venstre og partiene på venstresiden i norsk politikk.

For Rødt har det gjennom 2020 vært større variasjoner. September-barometeret viser at partiet fortsatt er såvidt under sperregrensen.

Mandatutregningen viser at nåværende regjeringspartier ville fått 54 mandater på Stortinget, Frp ville oppnådd 21 mandater, mens de øvrige partiene ville fått 94 mandater. Den forrige regjeringskoalisjonen med Ap, SV og Sp ville fått 84 mandater på Stortinget, og ville altså være avhengig av støtte fra andre partier.

Partibarometer for september 2020

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 1.0 til Pensjonistpartiet, 0.6 til Liberalistene, 0.3 til Partiet De Kristne og 0.3 til Piratpartiet.

 

 

Barometeret er basert på 1000 intervjuer. 73 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 26. – 31. august 2020 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017. 

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg