cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for august 2021 II – Fortsatt mange velgere på vandring

Deling:

Valgårets andre måling etter sommerferien viser fortsatt at det er mange velgere på vandring, som gir store endringer i styrkeforholdet mellom partiene.

Dramatisk nedgang for Senterpartiet

Det mest dramatiske denne gang er Senterpartiets fall fra vel 15 prosent til vel 11 prosents oppslutning. Det er en tilbakegang på nesten 4 prosentpoeng. Forklaringen skyldes klar nedgang i lojalitet blant egne velgere, og færre velgeroverganger fra andre partier – spesielt fra Høyre. I forrige uke oppga nærmere 50.000 Høyre-velgere at man ville stemme Senterpartiet. Denne uken er det bare 20.000 som sier det samme.

Arbeiderpartiet holder seg stabilt

Arbeiderpartiet holder seg stabilt på i underkant av 25 prosent oppslutning.

Partiet for fortsatt store velgeroverganger fra andre partier, spesielt fra Høyre. Over 40.000 Høyre-velgere melder overgang til Arbeiderpartiet. Dette har holdt seg stabilt de siste par ukene.

Men bakgrunnstallene viser fortsatt betydelige velgeroverganger til Senterpartiet, selv om overgangene har gått ned den siste uken.  Nær 40.000 velgere oppgir nå overgang fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet.

MDG-oppsving

Miljøpartiet De Grønne fikk et oppsving i forrige uke, og passerte 5-tallet for første gang på lenge. Vi får bekreftet fremgangen for partiet, og noterer nesten 6 prosents oppslutning denne uken. Miljø og klima har kommet tydelig på dagsorden, og det høster selvsagt MDG frukter av.  

Høyre-fremgang men fortsatt lavt

Høyre har måttet tåle synkende oppslutning de siste månedene. Andre måling etter sommerferien gir et lite løft igjen, og partiet passerer det magiske 20-tallet. Men fortsatt ligger partiet nesten 5 prosent lavere enn valgresultatet fra 2017.  

I forhold til tallene i forrige uke viser bakgrunnstallene nå at Høyre har bedre lojalitet blant egne velgere, og det er færre velgeroverganger til Senterpartiet denne gangen. Dette er hovedforklaringen for Høyres oppsving.

Stabilt for Frp

Fremgangen for Fremskrittspartiet før sommeren og på i forrige uke blir bekreftet også i denne målingen. Partiet nærmer seg 12 prosents oppslutning, men ligger fortsatt klart under valgresultatet fra 2017.

Frp har fortsatt lave lojalitetstall blant egne velgere fra 2017. Dette har riktignok økt litt gjennom sommeren. Men fortsatt mister partiet mange velgere til andre partier – spesielt til Senterpartiet.

Høyt SV

SV oppnår også denne gang et godt 9-tall. Partiet har et brukbart lojalitetstall, men fremgangen på de to siste målingene skyldes i første rekke overganger fra Rødt og Arbeiderpartiet.

Kampen mot sperregrensen

Kampen mot sperregrensen har etter stortingsvalget 2017 stått mellom fire partier. Denne gang kommer alle fire over 4 prosents grensen.

Venstre passerer faktisk 5-tallet denne gang. Men partiet har fortsatt lave lojalitetstall. Fremgangen skyldes først og fremst økende overganger fra andre partier, og fra gruppen som ikke stemte sist.  Fortsatt er det en del gjerdesittere i Venstre. Nær 22 prosent av Venstre-velgerne fra 2017 oppgir at man ikke vet hva man nå skal stemme.

Mandater til Stortinget

Mandatberegningen gir 52 mandater til regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF. I tillegg får Frp 20 mandater. Øvrige partier på Stortinget får 97 mandater. Det rødgrønne alternativet med Ap, Sp, og SV får til sammen 79 mandater, og altså ikke flertall på Stortinget.

Partibarometer for august 2021 II

Parti Stortings-valget 2017 Mars 2021 April 2021 Mai 2021 Juni 2021 August 2021 I August 2021 II
Ap 27,4 22,2 25,4 21,5 23,6 24,8 24,9
Høyre 25,0 27,8 26,6 22,0 21,4 18,9 20,3
Frp 15,2 7,8 8,3 10,8 10,5 11,4 11,6
Sp 10,3 18,6 14,0 18,3 18,2 15,3 11,3
SV 6,0 7,7 7,7 8,0 8,2 9,4 9,5
MDG 3,2 3,6 4,4 4,2 3,7 5,1 5,8
Venstre 4,4 3,3 3,2 3,6 2,8 4,0 5,0
Rødt 2,4 4,7 4,8 4,0 4,6 4,3 4,7
KrF 4,2 2,5 3,2 4,1 3,3 3,3 4,2
Andre *) 1,8 1,8 2,4 3,5 3,7 3,5 2,7

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 1.3 til Demokratene, 0.3 til Partiet De Kristne, 0.3 til Liberalistene, 0.2 til Industri- og næringspartiet, 0.2 til Sentrum, 0.2 til Pensjonistpartiet og 0.2 til Helsepartiet..

 

Barometeret er basert på 1001 intervjuer. 76 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 13. – 18. august 2021 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017. 

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Thore Gaard Olaussen