cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for august 2021 – Første partimåling etter sommerferien

Deling:

Mange velgere på vandring

Valgårets første måling etter sommerferien viser til dels store endringer i styrkeforholdet mellom partiene. Tallene tyder på at mange velgere fortsatt er på vandring og villige til å skifte parti.

Arbeiderpartiet går frem

Arbeiderpartiet fortsetter fremgangen fra juni, og får nå nesten 25 prosent oppslutning. Partiet nærmer seg således oppslutningen ved sist stortingsvalg.

Forklaringen på fremgangen denne gang er først og fremst større velgeroverganger fra både Høyre og Senterpartiet, samtidig som velgeroverganger til Høyre fra egne rekker er gått ned.

Men bakgrunnstallene viser fortsatt betydelige velgeroverganger til Senterpartiet.  Over 50.000 velgere oppgir fortsatt overgang fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet.

MDG-oppsving

Miljøpartiet De Grønne har i løpet av vinteren og våren blitt målt rundt 4 prosent, og gjerne under det. På vår første måling etter sommeren passerer partiet 5-tallet. Det er naturlig å tenke seg at flom og skogbranner i Europa i løpet av sommeren har gjort inntrykk på velgerne. I tillegg kom også rapporten fra FNs klimapanel i disse dager, som satte ettertrykkelig klima og miljø på kartet igjen.

Høyre-nedgangen fortsetter

Høyre har måttet tåle synkende oppslutning de siste månedene, og den første etter sommerferien bare bekrefter partiets tilbakegang. Vi må tilbake til før koronakrisen for å finne tilsvarende lave tall for Høyre.  Siden mars i år har partiet gått tilbake nesten 9 prosentpoeng.

Bakgrunnstallene viser at Høyre oppnår dårligere lojalitet blant egne velgere, og får mindre tilsig av nye velgere – spesielt fra Arbeiderpartiet. I tillegg fortsetter tapet av velgere til Senterpartiet, samtidig som tapet av velgere til Arbeiderpartiet nå øker.

Trøsten er at en del velgere fra 2017 har satt seg på gjerdet foreløpig. Høyre er nå et av partiene med størst andel «gjerdesittere».

Lavere for Senterpartiet

Senterpartiet får denne gang vel 15 prosents oppslutning. Det er en tilbakegang på nesten 3 prosentpoeng. Forklaringen skyldes lavere lojalitet blant egne velgere, og større velgeroverganger til andre partier – spesielt til Arbeiderpartiet. Nesten 30.000 velgere melder overgang fra Senterpartiet til Arbeiderpartiet denne gang. Det er mulig lanseringen av Trygve Slagsvold Vedum som Senterpartiets statsministerkandidat, ble et slag i luften og som ikke alle velgere helt hadde sansen for.

Stabilt for Frp

Fremgangen for Fremskrittspartiet før sommeren blir bekreftet også i denne målingen. Partiet oppnår vel 11 prosents oppslutning, men ligger fortsatt nesten 4 prosentpoeng under valgresultatet fra 2017.

Frp sliter fortsatt med lave lojalitetstall blant egne velgere fra 2017, selv om dette har økt gjennom sommeren. Vel 56 prosent vil gjenta sitt valg fra forrige stortingsvalg. Men fortsatt mister partiet velgere til andre partier – spesielt til Senterpartiet.

SV-fremgang

SV oppnår et godt 9-tall denne gangen. Oppslutningen har holdt seg stabilt på 7-8 prosent siden desember i fjor. Denne gang passerer partiet 9-tallet. Forklaringen er høyere lojalitetstall i egne rekker, og færre overganger til spesielt Rødt og Arbeiderpartiet. Men overgangen til Miljøpartiet De Grønne har økt.

Kampen mot sperregrensen

Kampen mot sperregrensen har etter stortingsvalget 2017 stått mellom fire partier. Denne gang er det 3 partier som er over 4 prosents grensen. Det er kun KrF som nå er under med vel 3 prosents oppslutning.

Venstre sliter fortsatt med lave lojalitetstall, men blir «reddet» med økende overganger fra andre partier – spesielt fra MDG denne gang. Fortsatt er det en del gjerdesittere i Venstre. Over 24 prosent av Venstre-velgerne fra 2017 oppgir at man ikke vet hva man nå skal stemme.

Mandater til Stortinget

Mandatutregningen viser at nåværende regjeringspartier ville fått 44 mandater på Stortinget, Frp ville oppnådd 19 mandater, mens de øvrige partiene ville fått 106 mandater.

Partibarometer for august 2021

Parti Stortings-valget 2017 Februar 2021 Mars 2021 April 2021 Mai 2021 Juni 2021 August 2021
Ap 27,4 22,8 22,2 25,4 21,5 23,6 24,8
Høyre 25,0 26,3 27,8 26,6 22,0 21,4 18,9
Sp 10,3 18,8 18,6 14,0 18,3 18,2 15,3
Frp 15,2 8,7 7,8 8,3 10,8 10,5 11,4
SV 6,0 7,3 7,7 7,7 8,0 8,2 9,4
MDG 3,2 3,8 3,6 4,4 4,2 3,7 5,1
Rødt 2,4 4,2 4,7 4,8 4,0 4,6 4,3
Venstre 4,4 1,9 3,3 3,2 3,6 2,8 4,0
KrF 4,2 3,4 2,5 3,2 4,1 3,3 3,3
Andre *) 1,8 2,8 1,8 2,4 3,5 3,7 3,5

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.9 til Demokratene, 0.7 til Partiet De Kristne, 0.4 til Industri- og næringspartiet, 0.4 til Liberalistene, 0.4 til Sentrum, 0.4 til Pensjonistpartiet og 0.3 til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB)..

 

Barometeret er basert på 1000 intervjuer. 76 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 5. – 11. august 2021 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017. 

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Thore Gaard Olaussen