cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for juni 2021 – Stabile tall

Deling:

Valgårets siste måling før sommerferien viser stor stabilitet i velgeroppslutningen for partiene. Endringene fra mai-målingen er små, men bekrefter tendensene som vi lenge har sett – at det kan bli vanskelig for Erna Solberg å få et nytt flertall bak seg.

Senterpartiet holder stand

Senterpartiet får18 prosents oppslutning, og bekrefter nok engang et høyt nivå. Lojaliteten blant egne velgere har riktignok gått litt ned siden sist, men overgangene fra spesielt Høyre har økt. Vi registrerer at nesten 60.000 Høyre-velgere har bestemt seg for å stemme Sp. Samtidig er det fortsatt store overganger både fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Det er mulig den økende tiltrekningen fra andre partiers velgere har sammenheng med at Trygve Slagsvold Vedum nå offisielt også er Senterpartiets statsministerkandidat.

Arbeiderparti går frem igjen

Arbeiderpartiet går frem igjen etter en tydelig tilbakegang i mai-målingen. Utslaget i den målingen var nok for drøy, slik at juni-målingen har justert dette. Arbeiderpartiet oppnår denne gang 23-24 prosent oppslutning, som er litt bedre enn det partiet har ligget på i løpet av vinteren.

Forklaringen på fremgangen denne måneden er først og fremst en bedre lojalitet blant egne velgere fra 2017, og noen færre overganger til Senterpartiet.

Men bakgrunnstallene viser fortsatt store velgeroverganger til nettopp dette partiet. Nesten 50.000 velgere oppgir denne gang overgang fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet.

Fortsatt lavt for Høyre

Høyre måtte tåle en tydelig tilbakegang i mai-målingen. Tallene for juni bekrefter denne tilbakegangen. På to måneder har partiet gått tilbake over 5 prosentpoeng. Bakgrunnstallene viser at Høyre oppnår dårligere lojalitet blant egne velgere, og får mindre tilsig av nye velgere – spesielt fra Fremskrittspartiet. I tillegg fortsetter tapet av velgere til Senterpartiet, og har faktisk økt siden sist.

Gevinsten av å være et styringsparti under koronakrisen er altså betydelig svekket.

Stabilt for Frp

Fremgangen for Fremskrittspartiet i mai-målingen blir bekreftet i juni-målingen. Men partiet ligger fortsatt godt under valgresultatet fra 2017.

Frp sliter fortsatt med lave lojalitetstall blant egne velgere fra 2017. Kun 49 prosent vil gjenta sitt valg fra forrige stortingsvalg. I tillegg mister partiet velgere til andre partier – spesielt til Senterpartiet. I tillegg viser også juni-målingen at Frp sliter med en ny «konkurrent» – nemlig gruppen Andre. Overgangen øker, og utgjør nå nærmere 50.000 Frp-velgere fra 2017 som oppgir et parti under Andre-gruppen. Mesteparten av disse oppgir Demokratene.

SV-stabilitet

SV holder omtrent samme oppslutning som i mai. Oppslutningen har holdt seg utrolig stabilt siden desember i fjor. Partiet har egentlig ikke noe spesiell høy lojalitet blant egne velgere fra 2017, men oppnår fortsatt store velgeroverganger fra Arbeiderpartiet. Nesten 50.000 Ap-velgere fra 2017 vil nå stemme SV.

Kampen mot sperregrensen

Kampen mot sperregrensen har etter stortingsvalget 2017 stått mellom fire partier. Denne gang er det bare Rødt som kommer seg over 4 prosents grensen. Miljøpartiet De Grønne (MDG) får denne gang noe under 4 prosent og KrF får vel 3 prosents oppslutning, mens Venstre denne gang havner under 3 prosent.

Som vanlig sliter Venstre med lav lojalitet blant egne velgere fra 2017. Mange har ennå ikke bestemt seg. Nærmere 25 prosent av Venstre-velgerne fra 2017 oppgir at man ikke vet hva man nå skal stemme. De har altså «satt seg på gjerdet».

Mandater til Stortinget

Mandatutregningen viser at nåværende regjeringspartier ville fått 44 mandater på Stortinget, Frp ville oppnådd 20 mandater, mens de øvrige partiene ville fått 105 mandater. Den forrige regjeringskoalisjonen med Ap, SV og Sp ville fått 94 mandater, og dermed solid flertall på Stortinget.

Partibarometer for juni 2021

Parti Stortings-valget 2017 Januar 2021 Februar 2021 Mars 2021 April 2021 Mai 2021 Juni 2021
Ap 27,4 20,5 22,8 22,2 25,4 21,5 23,6
Høyre 25,0 26,5 26,3 27,8 26,6 22,0 21,4
Sp 10,3 19,2 18,8 18,6 14,0 18,3 18,2
Frp 15,2 9,3 8,7 7,8 8,3 10,8 10,5
SV 6,0 7,7 7,3 7,7 7,7 8,0 8,2
Rødt 2,4 3,4 4,2 4,7 4,8 4,0 4,6
MDG 3,2 3,8 3,8 3,6 4,4 4,2 3,7
KrF 4,2 3,4 3,4 2,5 3,2 4,1 3,3
Venstre 4,4 3,4 1,9 3,3 3,2 3,6 2,8
Andre *) 1,8 2,8 2,8 1,8 2,4 3,5 3,7

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 1.6 til Demokratene, 0.9 til Liberalistene, 0.8 til Industri- og næringspartiet og 0.4 til Partiet Sentrum.

Barometeret er basert på 1000 intervjuer. 76 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 9. – 14. juni 2021 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017. 

Her er link til artikkelen i VG: 
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Ga45yJ/ny-vg-maaling-maa-haape-paa-et-lite-mirakel

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Thore Gaard Olaussen