cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Medieundersøkelsen 2021: – Leger og sykepleiere er mer kritiske til medienes koronadekning enn folk flest

Deling:

Respons Analyse har hvert år siden 2005 gjennomført Medieundersøkelsen på vegne av Nordiske Mediedager. Hvert år spørres journalister, redaktører og befolkning om medievaner og tillit til mediedekningen av ulike tema.

Medieundersøkelsen 2021 omfattet spørsmål om koronapandemien og hvordan mediene har dekket ulike problemstillinger omkring dette tema. Det var derfor naturlig at årets undersøkelse også inkluderte leger og sykepleiere og deres oppfatning av medienes dekning av koronakrisen.

Årets undersøkelse avdekket blant annet at leger og sykepleiere er mer kritiske til medienes koronadekning enn folk flest. Videre ble det avdekket at leger og sykepleiere er langt mer kritisk til medienes bruk av eksperter enn det medienes egne aktører er – nemlig redaktørene og journalistene. På dette var det full kollisjon i oppfatningene mellom redaktører og journalister på den ene siden og leger og sykepleiere på den andre.

Respondentene måtte i undersøkelsen ta stilling til to gjensidig utelukkende påstander og si hvem de er mest enig med. Den ene påstanden ønsker seg mer mangfold av eksperter, og den andre ønsker seg at helsemyndighetene prioriteres som eksperter.

Undersøkelsen viste at journalister og redaktører helst ville ha et mangfold av eksperter, mens leger og sykepleier – og befolkningen generelt – mente det stikk motsatte – nemlig at det først og fremst er ekspertuttalelsene fra helsemyndighetene som må vektlegges.

Vi viser i den forbindelse til artikkel i Kampanje her.  

Se Nordiske Mediedagers presentasjon av funnene i Medieundersøkelsen her (ca. 15 min.).

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg