cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for mai 2021 – Det tilspisser seg

Deling:

Er Senterpartiet «friskmeldt»?

Senterpartiet er tilbake til 18 prosents oppslutning på det siste partibarometeret fra Respons Analyse. Siden april da partiet fikk 14 prosent oppslutning, har lojaliteten blant egne velgere økt. Samtidig har overgangene fra Høyre og Frp økt. Det er mulig at bøndenes mobilisering i forbindelse med landbruksoppgjøret har vekket velgernes sympati. Senterpartiet er ikke bare sterk blant den tradisjonelle velgergruppen, som bøndene representerer. Mange velgere i bygd og by sympatiserer tydeligvis også med landbruket og aktørene i denne næringen. Og dette kan ha gitt økt Sp-oppslutning.

Arbeiderparti-tilbakegang

Samtidig som Senterpartiet går frem, går Arbeiderpartiet tydelig tilbake. Arbeiderpartiet oppnår denne gang vel 21 prosent oppslutning, og er således tilbake på det lave nivået partiet har ligget på det siste halve året.

Forklaringen på tilbakegangen igjen er først og fremst lavere lojalitet blant egne velgere fra 2017, men også færre velgeroverganger fra andre partier – spesielt fra SV.

Bakgrunnstallene viser også fortsatt store velgeroverganger til Senterpartiet. Nesten 80.000 velgere oppgir denne gang overgang fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet.

Problemer for Høyre

Høyre må tåle en tydelig tilbakegang i forhold til april-målingen. Bakgrunnstallene viser at Høyre oppnår dårligere lojalitet blant egne velgere denne gang, og får mindre tilsig av nye velgere – spesielt fra Ap og Venstre. I tillegg øker tapet av velgere til Senterpartiet.

En annen faktor som bidrar til Høyre-tilbakegang er svakere mobilisering av nye velgere som ikke stemte ved 2017-valget.

Gevinsten av å være et styringsparti under koronakrisen er altså betydelig svekket.

Fremgang for Frp

Frp oppnår denne gang i underkant av 11 prosent oppslutning. Ikke siden desember har oppslutningen vært så høy. Men fortsatt ligger partiet mer enn 4 prosentpoeng lavere enn valgoppslutningen i 2017.

Frp sliter fortsatt med lave lojalitetstall blant egne velgere fra 2017. Kun 48 prosent vil gjenta sitt valg fra forrige stortingsvalg. I tillegg mister partiet velgere til både Senterpartiet og Høyre. Mai-målingen bekrefter også at Frp sliter med en ny «konkurrent» – nemlig gruppen Andre som blant annet består av Demokratene. Over 30.000 Frp-velgere fra 2017 oppgir denne gang et parti i Andre-gruppen. Mesteparten oppgir Demokratene.

SV-stabilitet

SV holder omtrent samme oppslutning som i april. Oppslutningen har holdt seg utrolig stabilt siden desember i fjor. Partiet har egentlig ikke noe spesiell høy lojalitet blant egne velgere fra 2017, men oppnår større velgeroverganger fra Arbeiderpartiet denne gangen.

Kampen mot sperregrensen

Kampen mot sperregrensen har etter stortingsvalget 2017 stått mellom fire partier. Denne gang ligger samtlige fire partier rundt 4 prosent oppslutning. Rødt, Miljøpartiet De Grønne (MDG) og KrF er så vidt over sperregrensen, mens Venstre er under med en oppslutning på 3.6 prosent.

Mandater til Stortinget

Mandatutregningen viser at nåværende regjeringspartier ville fått 47 mandater på Stortinget, Frp ville oppnådd 19 mandater, mens de øvrige partiene ville fått 103 mandater. Den forrige regjeringskoalisjonen med Ap, SV og Sp ville fått 89 mandater, og dermed flertall på Stortinget.

Partibarometer for mai 2021

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 1.8 til Demokratene, 0.4 til Liberalistene, 0.3 til Sentrum, 0.3 til Industri- og næringspartiet, 0.3 til Pensjonistpartiet, 0.2 til Partiet De Kristne og 0.2 til Kystpartiet..

Barometeret er basert på 1001 intervjuer. 76 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 5. – 10. mai 2021 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017. 

 

Les mer om resultatene og intervju med vår fagansvarlig Thore G. Olaussen her: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/X8rQwo/ny-vg-maaling-kjempefall-for-hoeyre-foer-landsmoetet

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg