cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for januar 2019

Deling:

Årets første partibarometer viser størst fremgang for Arbeiderpartiet, og størst tilbakegang for Fremskrittspartiet og SV. Fremgangen for Ap kom etter et utslag i desember, der partiet gikk tilbake over 2 prosentpoeng. Likeledes er tilbakegangen for SV en «normalisering» etter et utslag oppover på desember-barometeret.

Nedgangen for Fremskrittspartiet er nok mer uttrykk for en tendens i løpet av høsten og nå på nyåret. Partiet oppnådde tidlig i høst gode noteringer på 14-tallet. I november og desember fikk vi en fallende tendens på rundt 13 prosent, og nå i januar viser barometeret 11.5 prosent.

Bakgrunnen for Arbeiderpartiets fremgang i januar er større overgang av velgere fra Høyre, og større oppslutning fra velgere som ikke stemte i 2017. SVs tilbakegang skyldes en lavere lojalitet av egne velgere fra 2017 og en svakere mobilisering av nye velgere som ikke stemte i 2017.

Fremskrittspartiets tilbakegang i januar skyldes lavere lojalitet av egne velgere og en større overgang av velgere til Høyre.

Denne overgangen fra Frp til Høyre kompenserer for tapet Høyre har mot Arbeiderpartiet, og gjør at Høyre holder seg stabilt på januar-barometeret. Partiet har holdt seg bemerkelsesverdig stabilt hele høsten på 26-tallet.

Venstre klatrer denne gang over sperregrensen på 4 prosent, mens KrF går så vidt under. Venstres fremgang skyldes høyere lojalitet blant egne velgere og færre overganger til Høyre. Men for både Venstre og KrF er det i stor grad en del statistiske tilfeldigheter som gjør at partiene kommer over eller under sperregrensen. Denne gangen bikket det to tiendedeler under 4 prosent for KrF.

For de øvrige partiene er det små endringer. Rødt ser ut for å være et stykke unna 4 prosent nivået, som de hadde inntil tidlig høst i fjor.

Mandatutregningen til Stortinget viser at regjeringspartiene med KrF ville fått 80 mandater. De øvrige partiene på Stortinget ville fått 89 mandater.

Partibarometer januar 2019

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.7 til Liberalistene, 0.4 til Pensjonistpartiet og 0.4 til Piratpartiet.

 

Barometeret er basert på 1001 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg. 75 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Feltarbeidet er gjennomført 3. – 7. januar 2019 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017.

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg