cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for februar 2019

Deling:

Høyre må tåle den største smellen på vår første måling etter dannelse av ny flertalls-regjering og ny regjeringsplattform. Arbeiderpartiet holder seg stabilt på tett under 30 prosent oppslutning, og får nøyaktig samme barometer-tall som i januar.

Vinnerne denne gang er Senterpartiet og SV. Senterpartiet passerer 12 prosent oppslutning og blir dermed det tredje største partiet i Norge. SV oppnår nær 8-tallet på barometeret denne gang, og ser ut til å stabilisere seg på 7-8 prosent.

Fremskrittspartiet går i likhet med regjeringspartneren Høyre tilbake på målingen, men kun med 1 prosentpoeng. Men dette er bekreftelse på en tendens vi har sett de siste månedene. I løpet av høsten har partiet gått fra omkring 14 prosent oppslutning til vel 10 prosent.

Tilbakegangen for Høyre skyldes en nedgang blant velgere som ikke deltok ved 2017-valget. Erfaringsmessig er dette velgere som er mest «troløse», og som gjerne snur kappen etter vinden. Det kan godt hende at Høyre henter en del av disse velgerne tilbake når det er litt medvind igjen.

Men politisk er nok forklaringen på Høyre-nedturen liten entusiasme for ny regjering og den nye regjeringsplattformen – som også signaliserte endringer i abortloven. Samtidig med partimålingen er det også målt holdning til endring av abortloven. Den viser at det er motstand mot endring blant velgerne i alle partier bortsett fra KrF. Endring av abortloven er altså så absolutt ingen kampsak for Høyre-velgerne.

Både Venstre og KrF er denne gang under sperregrensen på 4 prosent, med minst mulig margin. Dette har jo da stor betydning for uttellingen av antall mandater for disse to partiene, og for regjeringen samlet. Det er i stor grad statistiske tilfeldigheter som gjør at Venstre og KrF kommer over eller under sperregrensen. Denne gangen bikket det ett og to tiendedeler under 4 prosent for begge.

For de øvrige partiene er det små endringer. Men både Rødt og Miljøpartiet De Grønne mobiliserer denne gang bedre egne velgere enn sist gang, og nærmer seg 4 prosent begge to.

Mandatutregningen til Stortinget viser at regjeringspartiene ville fått beskjedne 69 mandater. Opposisjonspartiene på Stortinget ville fått 100 mandater.

Partibarometer februar 2019

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.7 til Pensjonistpartiet, 0.3 til Liberalistene, 0.2 til Partiet De Kristne, 0.2 til Helsepartiet, 0.2 til Piratpartiet og 0.2 til «Mot bompenger-partiet»

 

Barometeret er basert på 1001 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg. 75 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Feltarbeidet er gjennomført 3. – 7. januar 2019 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017.

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg