cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for mars 2019

Deling:

Arbeiderpartiet går tilbake med over 5 prosentpoeng på partibarometeret for mars. Høyre går frem, etter en liten smell i februar. Dette gjør at de to største partiene får nøyaktig lik oppslutning på mars-barometeret.

Vinneren er også denne gang Senterpartiet som nærmer seg 15 prosent oppslutning, og bekrefter dermed at det er det tredje største partiet i Norge. SV ser ut til å stabilisere seg på 7-8 prosent.

Fremskrittspartiet går denne gang frem med 2 prosentpoeng, og bryter dermed en nedadgående tendens siden oktober i fjor.

Tilbakegangen for Arbeiderpartiet skyldes i første rekke en lavere lojalitet blant egne velgere, og en betydelig økende overgang av velgere – spesielt til Senterpartiet. Omregnet i antall stemmer har over 60.000 velgere gått fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet siden stortingsvalget i 2017. Dette har da også ført til Senterpartiets videre vekst på barometeret.

Overgangen til Senterpartiet og mindre grad av mobilisering av nye velgere er nok det som «matematisk» forklarer nedgangen for Arbeiderpartiet. Men politisk er nok forklaringen på Ap-nedturen oppstyret rundt Trond Giske og konflikten med Jonas Gahr Støre.

Rødt oppnår denne gang 5 prosent oppslutning. Forklaringen er vedvarende høy lojalitet blant egne velgere, og overganger av velgere fra flere partier. Overgangsmatrisen viser for eksempel at 6 prosent av Senterpartivelgerne fra 2017 vil stemme Rødt nå. I tillegg mobiliserer partiet mange velgere som ikke stemte i 2017. Erfaringsmessig er dette ganske «troløse» velgere, som fort kan forsvinne når det butter imot litt.

Venstre og KrF er fortsatt under sperregrensen på 4 prosent. Venstre kryper denne gang under 3 prosent oppslutning. Dette er det laveste Respons Analyse har målt for Venstre siden vi begynte med målingene i 2006.

Miljøpartiet De Grønne går litt ned i forhold til februar-målingen, og bekrefter en oppslutning på rundt 3 prosent, som gir et stortingsmandat fra Oslo.

Mandatutregningen til Stortinget viser ellers at regjeringspartiene ville fått beskjedne 73 mandater. Opposisjonspartiene på Stortinget ville fått 96 mandater.

Partibarometer mars 2019

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.7 til Pensjonistpartiet, 0.7 til Helsepartiet og 0.3 til Partiet De Kristne.

 

Barometeret er basert på 1000 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg. 79 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Feltarbeidet er gjennomført 28. februar – 4. mars 2019 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017.

 

 

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg