cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for november 2018

Deling:

Partibarometeret for november er i sin helhet tatt opp i dagene etter KrFs ekstraordinære landsmøte den 2. november. KrF får en mindre tilbakegang, men endringen er klart innenfor feilmarginen. Partiet holder seg over sperregrensen, og oppnår en oppslutning nøyaktig likt med valgresultatet i 2017. Selv om endringen på barometeret er liten, viser tendensen i bakgrunnstallene at det har skjedd en liten «omveltning» i KrF siden oktober. Partiet har fått en avskalling til venstresiden, og et større tilsig av nye velgere fra høyresiden. I tillegg har tilsiget fra venstresiden, som vi tydelig så i oktober, nærmest forduftet.

Både Høyre og Arbeiderpartiet går litt frem i forhold til oktober-målingen, men også for disse partiene er endringene innenfor feilmarginen. Høyres fremgang skyldes høyere lojalitet av egne velgere fra 2017, og større velgeroverganger spesielt fra Frp og Venstre.

For Arbeiderpartiet er det denne gang større overganger fra SV, men samtidig avgir partiet flere velgere til Rødt, noe som forklarer at Rødt denne gang nærmer seg sperregrensen igjen på 4 prosent.

Venstre karrer denne gang seg så vidt over sperregrensen. Bakgrunnstallene viser fortsatt lav lojalitet blant egne velgere fra 2017, men partiet har fått et større tilsig av nye velgere som ikke stemte i 2017, og også fått et større tilsig fra Miljøpartiet De Grønne. Hvorvidt disse velgerne vil være trofaste Venstre-velgere fremover, gjenstår å se.

Mandatutregningen til Stortinget viser at regjeringspartiene ville fått 77 mandater, og KrF 7 mandater. De øvrige partiene på Stortinget ville fått 85 mandater. Det ville altså blitt et knapt flertall for de som nå kaller seg opposisjonspartier.

Partibarometer november 2018

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.5 til Partiet De Kristne, 0.3 til Demokratene og 0.1 til Helsepartiet.

 

Barometeret er basert på 1000 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg. 80 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Feltarbeidet er gjennomført 5. – 7. november 2018 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017.

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg