cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer oktober 2018 – Svak fremgang for KrF, men innenfor feilmarginen

Deling:
Partibarometeret for oktober er i sin helhet tatt opp i dagene etter Knut Arild Hareides råd til KrFs landsstyre. KrF får i denne målingen et lite oppsving, men endringen i forhold til september-målingen er innenfor feilmarginen. Likevel gir det nok partiet et moralsk løft å komme over sperregrensen igjen.

Partibarometeret for oktober er i sin helhet tatt opp i dagene etter Knut Arild Hareides råd til KrFs landsstyre. KrF får i denne målingen et lite oppsving, men endringen i forhold til september-målingen er innenfor feilmarginen. Likevel gir det sikkert partiet et moralsk løft å komme over sperregrensen igjen.

Høyre og Arbeiderpartiet har de siste månedene knivet om å være det største partiet i landet. I september snek Høyre seg forbi Arbeiderpartiet. Nå i oktober er Ap igjen størst og oppnår vel 27 prosent, altså omtrent som valgresultatet i fjor. Forklaringen finner vi i bakgrunnstallene, der lojaliteten blant Ap-velgerne har gått tydelig opp i løpet av den siste måneden, mens lojaliteten blant Høyre-velgerne i samme periode har gått ned.

For Arbeiderpartiet er det også nå færre overganger til partiet Rødt, noe som forklarer at Rødt denne gang er under sperregrensen på 4 prosent.

Utover Arbeiderpartiets fremgang og Rødts tilbakegang er det små endringer for de øvrige partiene. Høyre holder seg fortsatt litt over valgresultatet fra 2017 med vel 25 prosent, Fremskrittspartiet holder seg på et godt 14-tall, og Senterpartiet ligger rundt 10 prosent oppslutning. SV får bekreftet 6-7 prosent oppslutning, mens Venstre ligger og vaker over og under sperregrensen på 4 prosent – denne gang et tiendedel under.

Miljøpartiet De Grønne går tilbake noe i forhold til september-målingen. Partiet har siden i fjor hele tiden ligget rundt valgresultatet fra 2017 – pluss og minus noen tiendedeler.

Mandatutregningen til Stortinget viser at regjeringspartiene ville fått 76 mandater, og KrF 9 mandater. De øvrige partiene på Stortinget ville fått 84 mandater. KrF er altså fortsatt på vippen, og skal snart bestemme seg for hvem som skal være statsminister i Norge de nærmeste årene.

Partibarometer oktober 2018

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.5 til Partiet De Kristne, 0.4 til Liberalistene, 0.4 til «Bompengepartiet», 0.2 til Pensjonistpartiet og 0.1 til Kystpartiet.

 Barometeret er basert på 1000 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg. 79 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 1. – 3. oktober 2018 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017.

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg