cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for oktober 2021 – Hvilke tendenser ser vi etter regjeringsskiftet?

Deling:

Tendenser etter regjeringsskifte

Første nasjonale måling etter stortingsvalget viser i store trekk stabilitet i velgermassen. Bakgrunnstallene viser høye lojalitetstall for samtlige partier – det vil si at velgerne stort sett holder fast ved det partiet man stemte på ved stortingsvalget 2021.

Litt opp for Arbeiderpartiet og Høyre

Det er en svak tendens til at de to partiene som inntar lederrollen i hver sin leir, styrker seg noe. Men utslagene er små, og det er således for tidlig å peke på en tendens. Men begge partiene oppnår høy lojalitet – nesten 90 prosent av velgerne fra valget vil gjenta sitt valg på disse to partiene.

SV og Venstre styrker seg

Både SV og Venstre øker oppslutningen i forhold til resultatet fra stortingsvalget. SV får vel 9 prosents oppslutning. Høye lojalitetstall og brukbar overgang av velgere fra Arbeiderpartiet styrker oppslutningen om SV. Partiet er i hvert fall ikke blitt straffet for at man gikk ut av regjeringsprosjektet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Venstre fortsetter også fremgangen etter valget, og oppnår over 5 prosents oppslutning. Partiet får høye lojalitetstall, og får velgeroverganger fra flere partier – mest fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne.

Senterpartiet svekkes noe

En av valgets seierherrer ble Senterpartiet. På første måling etter valget svekkes oppslutningen noe. Bakgrunnstallene viser at partiet taper velgere til flere partier, men mest til Arbeiderpartiet denne gang.

Det kan altså se ut til at Arbeiderpartiet foreløpig høster den største gevinsten på regjeringsdannelsen.

Fremskrittpartiet tilbake

Fremskrittspartiet går også noe tilbake i forhold til valgresultatet. Noe dårligere lojalitetstall enn gjennomsnittet for de andre partiene, og et lite nettotap i forhold til Høyre er nok forklaringen

Kampen mot sperregrensen

Før valget i høst stod kampen mot sperregrensen mellom fire partier. Resultatet ble at to av dem kom seg over, mens de to andre kom under sperregrensen på 4 prosent. Denne målingen bekrefter samme status. Både MDG og KrF er fortsatt under sperregrensen, og får kun direktemandater til Stortinget.

Mandater til Stortinget

Mandatberegningen gir 71 mandater til regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I tillegg får SV 17 mandater. De borgerlige opposisjonspartiene får 70 mandater.

KrF får direktemandat fra Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. MDG får direktemandat fra Oslo og Akershus.

Tendenser etter regjeringsskifte

Første nasjonale måling etter stortingsvalget viser i store trekk stabilitet i velgermassen. Bakgrunnstallene viser høye lojalitetstall for samtlige partier – det vil si at velgerne stort sett holder fast ved det partiet man stemte på ved stortingsvalget 2021.

Litt opp for Arbeiderpartiet og Høyre

Det er en svak tendens til at de to partiene som inntar lederrollen i hver sin leir, styrker seg noe. Men utslagene er små, og det er således for tidlig å peke på en tendens. Men begge partiene oppnår høy lojalitet – nesten 90 prosent av velgerne fra valget vil gjenta sitt valg på disse to partiene.

SV og Venstre styrker seg

Både SV og Venstre øker oppslutningen i forhold til resultatet fra stortingsvalget. SV får vel 9 prosents oppslutning. Høye lojalitetstall og brukbar overgang av velgere fra Arbeiderpartiet styrker oppslutningen om SV. Partiet er i hvert fall ikke blitt straffet for at man gikk ut av regjeringsprosjektet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Venstre fortsetter også fremgangen etter valget, og oppnår over 5 prosents oppslutning. Partiet får høye lojalitetstall, og får velgeroverganger fra flere partier – mest fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne.

Senterpartiet svekkes noe

En av valgets seierherrer ble Senterpartiet. På første måling etter valget svekkes oppslutningen noe. Bakgrunnstallene viser at partiet taper velgere til flere partier, men mest til Arbeiderpartiet denne gang.

Det kan altså se ut til at Arbeiderpartiet foreløpig høster den største gevinsten på regjeringsdannelsen.

Fremskrittpartiet tilbake

Fremskrittspartiet går også noe tilbake i forhold til valgresultatet. Noe dårligere lojalitetstall enn gjennomsnittet for de andre partiene, og et lite nettotap i forhold til Høyre er nok forklaringen

Kampen mot sperregrensen

Før valget i høst stod kampen mot sperregrensen mellom fire partier. Resultatet ble at to av dem kom seg over, mens de to andre kom under sperregrensen på 4 prosent. Denne målingen bekrefter samme status. Både MDG og KrF er fortsatt under sperregrensen, og får kun direktemandater til Stortinget.

Mandater til Stortinget

Mandatberegningen gir 71 mandater til regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I tillegg får SV 17 mandater. De borgerlige opposisjonspartiene får 70 mandater.

KrF får direktemandat fra Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. MDG får direktemandat fra Oslo og Akershus.

Partibarometer for oktober 2021

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 1.0 til Demokratene, 0.8 til Industri- og næringspartiet, 0.5 til Liberalistene, 0.3 til Pensjonistpartiet og 0.2 til Partiet De Kristne, …

 

Barometeret er basert på 1001 intervjuer. 86 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 13. – 18. oktober 2021 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2021. 

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg