cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for november 2021 – Fortsatt stabilitet

Deling:

November-målingen viser i store trekk stabilitet i forhold til partienes oppslutning ved stortingsvalget tidligere i høst. Alle endringer i partienes oppslutning er klart innenfor feilmarginene. Bakgrunnstallene viser høye lojalitetstall for samtlige partier – det vil si at velgerne stort sett holder fast ved det partiet man stemte på. 

Ned for Arbeiderpartiet og litt opp for Høyre 

Det er små bevegelser, men tallene viser at Arbeiderpartiet svekkes noe, mens Høyres styrker seg fra oktober til november. Bakgrunnstallene viser at Arbeiderpartiet får litt mindre tilsig av velgere fra andre partier, samtidig som lojalitetstallet går ned.  

Det motsatte skjer for Høyre. Noe mer tilsig av velgere fra andre partier, og en styrket lojalitet. Andelen lojale velgere for Høyre er denne gang over 90 prosent, og er således det partiet som har høyest lojalitetsprosent. For de andre partiene varierer lojalitetsprosenten fra vel 70 til 85 prosent.  

Senterpartiet litt opp 

Senterpartiet som ble en av valgets seierherrer, går litt opp fra oktober til november, og oppnår en oppslutning litt under valgresultatet fra i høst. Bakgrunnstallene viser fortsatt brukbar høy lojalitet. Partiet øker tilsiget av velgere som ikke stemte ved stortingsvalget, men utover dette er det få overganger fra andre partier.  

SV svekkes noe 

SV oppnådde et godt 9-tall i oppslutning på oktober-barometeret. Oppslutningen i november viser et godt 8-tall, og er således fortsatt over valgresultatet fra i høst. Bakgrunnstallene viser at SV får en del velgere som ved stortingsvalget stemte Rødt og Arbeiderpartiet. Dette er hovedforklaringen på at SV har en høyere oppslutning nå enn ved valget.  

Venstre holder koken 

Venstre holder seg over 5 prosents oppslutning også på november-barometeret, og holder seg således over valgresultatet fra stortingsvalget. Bakgrunnstallene viser at lojalitetstallet synker noe, men til gjengjeld får partiet flere velgere fra andre partier og fra gruppen som ikke stemte ved stortingsvalget i høst.  

Fremskrittpartiet litt frem 

Fremskrittspartiet får en liten fremgang i forhold til oktober. Men partiets oppslutning er fortsatt under valgresultatet fra i høst. Bakgrunnstallene viser at partiet får styrket lojalitet blant egne velgere. Dette er nok hovedforklaringen på hvorfor partiet går litt opp på november-barometeret. 

Kampen mot sperregrensen 

Før valget i høst stod kampen mot sperregrensen mellom fire partier. Resultatet ble at to av dem kom seg over, mens de to andre kom under sperregrensen på 4 prosent. Denne målingen viser at MDG karrer seg så vidt over sperregrensen, mens tilbakegangen for KrF fortsetter. 

KrF kommer denne gang under 3 prosents oppslutning, og får kun direktemandat fra Vest-Agder og Rogaland. Bakgrunnstallene viser synkende lojalitet, og ingen velgeroverganger fra andre partier. Det er nok tøffe tall å få på bordet for en nyvalgt leder.  

Mandater til Stortinget 

Mandatberegningen basert på dagens partibarometer gir 72 mandater til regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I tillegg får SV 15 mandater. De borgerlige opposisjonspartiene får 67 mandater.  

KrF får direktemandat fra Vest-Agder og Rogaland. 

Partibarometer for november 2021

Parti Aug. 2021 II Aug. 2021 III Sep. 2021 I Sep. 2021 II Stortingsvalget 2021 Okt. 2021 Nov. 2021
Ap 24,9 26,6 23,2 26,6 26,3 26,7 25,5
Høyre 20,3 21,1 20,1 18,0 20,4 21,2 21,7
Sp 11,3 11,9 12,6 11,1 13,5 12,4 13,1
Frp 11,6 9,4 11,5 12,4 11,6 10,3 11,0
SV 9,5 6,7 10,4 9,4 7,6 9,3 8,5
Venstre 5,0 4,5 5,5 3,9 4,6 5,4 5,2
Rødt 4,7 5,3 4,6 6,0 4,7 4,8 4,8
MDG 5,8 6,7 4,9 4,2 3,9 3,7 4,1
KrF 4,2 4,4 3,6 4,5 3,8 3,4 2,8
Andre *) 2,7 3,4 3,6 3,9 3,6 2,8 3,3

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.9 til Demokratene, 0.6 til Industri- og næringspartiet, 0.4 til Liberalistene, 0.4 til Pensjonistpartiet, 0.2 til Partiet De Kristne, 0,2 til Sentrum, 0,1 til FNB, 0,1 til NKP, 0,1 til Kystpartiet, 0,1 til Helsepartiet, og 0,1 til Alliansen.. 

 

Barometeret er basert på 1001 intervjuer. 86 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 10. – 15. november 2021 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2021.   

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Thore Gaard Olaussen