cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Kvalitative teknikker

Deling:

Respons Analyse har gjennom the Moods way utviklet ulike typer av teknikker som kan benyttes som effektive verktøy i ulike typer av grupper og intervjuer. Vi vil presentere de mest populære teknikkene under.

Moods Visual/Visuell stimuli

Når vi søker etter det usagte og ubevisste må vi ofte legge ordene til side og slippe følelser og assosiasjoner til. Gjennom utvalgte intervjuteknikker med utgangspunkt i personlige bilder, lyder, gjenstander blir opplevelsen og utforskningen mer ærlig. Slik gir vi deltakerne et verktøy for å formidle det spesielle i deres opplevelse av det vi forsøker å forstå.

Merkemagi

Merkemagi er vårt eget verktøy for en systematisk og dynamisk utforskning av merkevarer. Vi jobber med å forstå hvordan merker beveger og beveges, og hvilken plass de har i folks erfaringer og hjerter. Da kan vi levere levende kart for veien videre og forberede deg på utfordringer som kan komme.

Laddering teknikk

En teknikk som benyttes for å grave dypere i et bestemt tema. Benyttes som modell under intervjuer. Her bruker vi en spørsmålsrekke som bringer oss i dybden på objektets emosjoner og tanker.

Psykologiske, sosiologiske og sosialantropologiske refleksjoner

Uavhengig av gruppestørrelse og type gruppe har vi mulighet for å jobbe systematisk etter ulike typer av psykologiske, sosiologiske og sosialantropologiske verktøy og metoder i gruppene slik at innsikten blir forankret i dypere forklaringsmodeller. Noen forkalringsmodeller vi pleier å jobbe etter er:

Bourdieu: Distinksjonen

Setter smaksuniverset inn i et klasseperspektiv og operer med en firedelt akse hvor den horisontale aksen representerer høy og lav kulturell kapital og den vertikale aksen representerer høy og lav økonomisk kapital. Benyttes som forklaringsmodell i rapportering.

Goffman: The presentation of self in everyday life

Selvpresentasjonen i hverdagslivet og hvordan denne dramaturgien utspiller seg. Viktige begrep er ”frontstage” og ”backstage behaviour”. Benyttes ved utforming av samtaleguide og som forklaringsmodell i rapportering.

Geertz: Thick descriptions

Etnografens detaljerte og rike tekst-beskrivelser av sosiale/kulturelle fenomener slik de erfares i naturlig kontekst.

Respons Analyse elsker å tilegne seg nye både psykologiske og sosiologiske verktøy, men benytter også gjerne verktøy som oppdragsgiver foretrekker.

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Anita Lynne