cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Fleksibilitet i metoder sikrer full tilgang på innsikt i karantene-tider

Deling:

Mye har forandret seg den siste tiden, men heldigvis ikke alt. Respons Analyse har mange digitale metoder på menykartet, så selv om mange av våre tradisjonelle metoder som krever mellommenneskelig kontakt ikke lenger kan gjennomføres – som fokusgrupper, dybdeintervjuer, hjemme-besøk, mystery shopping og personlige intervju – har vi andre metoder som gir deg tilsvarende innsikt. Noen av metodene lar deg komme enda tettere på målgruppen din enn de tradisjonelle metodene gjør.  

Vi i Respons Analyse har alltid vært tidlig ute med nye digitale metoder og har derfor bred og lang erfaring på dette feltet. 

Her er et utvalg av våre kvalitative løsninger som ikke krever mellommenneskelig kontakt: 

Mobiletnografi 

Å dokumentere hverdagen og dele gjennom mobilen føles naturlig og enkelt for folk i nær sagt alle situasjoner. Deltakerne bes om å dele både video, bilder og tekst, med begrunnelser på hva og hvorfor. Våre moderatorer følger opp respondentene underveis for å oppnå en dypere innsikt. Mobiletnografi kan gjennomføres på alt fra en time til flere uker, avhengig av tema og problemstilling. 

Les mer om mobiletnografi

Online fokusgrupper 

Online fokusgrupper er strukturert gruppeintervju, ledet av en moderator, og målet er å bringe frem deltakernes følelser, holdninger til og ideer om det utvalgte temaet. Gruppene kan tilpasses til ulike former for kommunikasjon – chat/skriftlig, lyd og/eller video – avhengig av tema og problemstilling 

Les mer om online fokusgrupper

Online/telefoniske dybdeintervjuer 

Dybdeintervjuer fungerer godt både på telefon og online, og begge disse metodene har den fordelen at vi kan nå målgruppen uansett hvor den befinner seg i Norge. Ved online dybdeintervjuer kan man også vise stimuli som bilder og video..  

Les mer om online og telefoniske dybdeintervjuer 

Online diskusjonsforum/chat 

Et diskusjonsforum foregår ved at din målgruppe blir invitert inn i et lukket forum i en avgrenset periode, som kan variere fra noen dager til flere uker. Metoden er velegnet når det enten er behov for flere deltagere enn i en fokusgruppe eller hvor det er behov for utveksling over lengre tid, hvor man bygger videre på tidligere tilbakemeldinger og innspill. 

Les mer om online diskusjonsforum/chat

Innsiktspaneler 

Dette er en form for kommunikasjon hvor deltakerne kan poste sine kommentarer på moderator sine spørsmål, bilder, videoer eller annet i et gitt tidsrom (fra et par dager til flere måneder). Deltakerne har også mulighet til å respondere på hverandres kommentarer og på denne måten diskutere hverandres innspill. 

Les mer om innsiktspaneler

Online dagbøker 

Dagbøker kan både fungere som en selvstendig metode eller være et supplement til dybdeintervjuer fokusgrupper og andre kvalitative metoder da det gir mer utfyllende informasjon om det fenomenet vi studerer. Dagbøkene dokumenteres ved hjelp av tekst, lyd, bilder, film og/eller fysiske ting.  

Les mer om online dagbøker

 

I tillegg gjennomfører vi selvsagt fortsatt målinger på web, SMS og telefon, selv om intervjuaktiviteten er nedskalert for å sikre en god sikkerhetsavstand mellom intervjuerne. Vi opplever så langt ikke sviktende svarprosent i disse krisetidene – heller det motsatte.  

Ta kontakt med oss dersom dere har behov for innsikt eller trygghet for beslutninger!  

 

 

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg