Partibarometer for desember 2018

Deling:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Partibarometeret viser et sterkt oppsving for SV. Bakgrunnen for dette er høy lojalitet fra egne velgere i 2017, og stor nettogevinst av velgere fra Arbeiderpartiet. Det er sannsynlig at partiets høye fane i abort-spørsmålet og i økonomisk politikk i forbindelse med statsbudsjettet, mobiliserer velgerne på venstresiden i norsk politikk.

Som følge av velgeroverganger til SV må Arbeiderpartiet denne gang tåle en nedgang i forhold til november-målingen. Høyre får også en liten nedgang, noe som først og fremst skyldes færre velgeroverganger fra Fremskrittspartiet enn det vi registrerte i november-målingen.

Venstre får denne gang en oppslutning under sperregrensen igjen. Bakgrunnstallene viser fortsatt lav lojalitet blant egne velgere fra 2017. Men partiet mister litt av mobiliseringen fra nye velgere som ikke stemte i 2017. Endringen i mobilisering av nye velgere i forhold til forrige måned er ikke stor. Men for partiet Venstre er det tilstrekkelig til at partiet kommer under 4 prosent oppslutning.

For de øvrige partiene er det små endringer. KrF holder seg stabilt såvidt over sperregrensen på 4 prosent.   

Mandatutregningen til Stortinget viser at regjeringspartiene ville fått 75 mandater, og KrF 8 mandater. De øvrige partiene på Stortinget ville fått 86 mandater. Det ville altså blitt et knapt flertall for en annen regjering. 

Partibarometer desember 2018

Parti Stortings-valget 2017 Juni 2018 August 2018 September 2018 Oktober 2018 November 2018 Desember 2018
Ap 27,4 22,0 25,9 25,5 27,7 28,4 26,0
Høyre 25,0 26,4 25,6 26,0 25,5 26,5 25,7
Frp 15,2 15,1 14,6 14,1 14,4 12,8 13,5
Sp 10,3 11,0 10,3 10,4 9,8 10,3 10,5
SV 6,0 7,6 7,7 6,3 6,7 6,0 8,8
KrF 4,2 4,1 3,9 3,9 4,7 4,2 4,1
Venstre 4,4 3,7 5,2 3,8 3,9 4,1 3,4
Rødt 2,4 4,8 4,1 4,7 3,0 3,9 3,9
MDG 3,2 2,9 2,2 3,5 2,7 2,9 2,4
Andre *) 1,8 2,4 0,5 1,8 1,6 0,9 1,7

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.7 til Liberalistene, 0.5 til Alliansen, 0.3 til pensjonistpartiet og 0.2 til Demokratene.

 

Barometeret er basert på 1000 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg. 79 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 29. november – 3. desember 2018 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017. 

Vil du vite mer om dette? Kontakt meg!