Partibarometer for november 2019 – AP går mest tilbake, mens SP og Rødt går mest frem siden oktober 2019

Deling:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Partibarometeret viser noen interessante tendenser i forhold til målingen i oktober. Arbeiderpartiet går mest tilbake, mens Senterpartiet og Rødt går mest frem. Oppslutningen for partiet Rødt er den høyeste som Respons Analyse noensinne har målt.

Bakgrunnstallene viser at Rødt har høyest lojalitet av alle partiene. Over 84 prosent av Rødts velgere fra 2017 vil stemme Rødt nå. Videre forklares Rødts fremgang med store velgeroverganger både fra SV og Arbeiderpartiet.

Senterpartiets fremgang må i første rekke forklares med velgeroverganger fra Arbeiderpartiet og Høyre. I alt 10 prosent av Arbeiderpartiets velgere fra 2017 sier at de nå vil stemme Senterpartiet. Dette utgjør over 80.000 velgere.

Nettopp dette er hovedforklaringen på Arbeiderpartiets nedtur på målingene. Men det er ikke bare Senterpartiet som er «problemet». Det er også store overganger til Rødt og SV. I alt forsvinner nærmere 150.000 velgere fra Arbeiderpartiet til partiene Rødt, SV og Senterpartiet.

Miljøpartiet De Grønne må tåle en liten nedtur etter å ha holdt seg rundt 7 prosent på de siste målingene etter sommerferien. Grunnen til lavere oppslutning denne gang i forhold til tidligere, er lavere lojalitet blant egne velgere.

Høyre er fortsatt stabilt lave, og oppnår ikke mer enn vel 20 prosent oppslutning. Høyre mister velgere til de fleste av partiene, men mest til Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Over 10 prosent av Høyres velgere fra 2017 går til disse to partiene. Det utgjør over 70.000 velgere.

Fremskrittspartiet holder seg stabilt på rundt 11 prosent oppslutning. Ser vi bort fra valgresultatet ved kommunevalget i september, har partiet holdt seg noenlunde stabilt på 10-11 prosent på stortingsvalg-barometeret det siste halve året.

Regjeringskollegaene KrF og Venstre sliter fortsatt med oppslutningen. Regjeringsdeltakelse har nok ikke gitt noen opptur hittil. Kristelig Folkeparti går så vidt under sperregrensen denne gang, mens Venstre må nok fortsatt se langt etter en oppslutning over 4 prosent.

Mandatutregningen viser at opposisjonspartiene på Stortinget ville fått 107 mandater, mens regjeringspartiene ville fått 62.

Partibarometer november 2019

Parti Stortings-valget 2017 Mai 2019 Juni 2019 August 2019 September 2019 Kommune-valget 2019 Oktober 2019 November 2019
Ap 27,4 28,2 26,0 24,0 24,2 24,8 26,3 23,0
Høyre 25,0 21,6 23,1 21,9 20,9 20,1 20,6 21,3
Sp 10,3 12,5 13,3 15,4 14,7 14,4 14,8 16,5
Frp 15,2 13,0 10,7 10,6 10,9 8,2 11,9 11,4
SV 6,0 8,4 6,8 6,3 7,8 6,1 6,7 6,5
Rødt 2,4 3,9 5,2 4,7 4,1 3,8 3,3 6,0
MDG 3,2 4,4 4,9 7,0 7,4 6,8 6,9 5,9
KrF 4,2 4,1 3,6 3,9 4,5 4,0 4,2 3,9
Venstre 4,4 1,9 3,5 2,5 3,5 3,9 3,0 3,2
Andre *) 1,8 2,0 2,9 3,1 2,6 7,9 2,3 2,3

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.8 til Partiet De Kristne, 0.5 til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, 0.4 til Liberalistene, 0.4 til Pensjonistpartiet og 0.2 til Helsepartiet.

 

 

Barometeret er basert på 1003 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg. 79 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Feltarbeidet er gjennomført 31. oktober – 4. november 2019 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017.

Vil du vite mer om dette? Kontakt meg!