cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for januar 2020 – Regjeringspartiene fortsatt stabilt lave

Deling:

Har Sp nådd toppen?

Det første partibarometeret for 2020 viser egentlig små endringer i forhold til desember-målingen. Men fremgangen for Senterpartiet etter valget i høst, er foreløpig stoppet opp. Denne gang får partiet i underkant av 16 prosent. Bakgrunnsmaterialet viser at det er færre overganger fra Fremskrittspartiet enn det som har vært tilfelle tidligere. Om Senterpartiet har nådd toppen, er kanskje for tidlig å slå fast. Men det er ofte slik at et parti får litt medvind like etter et godt valg, og at det justerer seg igjen etter noen måneder.

Ap-fremgang

Målingen viser en liten fremgang for Arbeiderpartiet. Men partiet ligger fortsatt under valgresultatet fra kommunevalget i høst. Problemet for Arbeiderpartiet er fortsatt store velgeroverganger til flere andre partier. De største overgangene er til Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Men det er også store overganger til SV og Rødt.

Partiet lekker også til Høyre, men her får Arbeiderpartiet vel så mange velgere tilbake.

Regjeringspartiene fortsatt stabilt lave

Høyre får en liten fremgang, men er fortsatt på et lavt 20-tall. Høyre mister velgere til de fleste av partiene, men mest til Senterpartiet. Over 60.000 velgere som stemte Høyre i 2017, sier nå at man vil stemme Senterpartiet. Det er også store overganger til Arbeiderpartiet, men nettotapet her er lite siden Høyre får en del velgere tilbake.

Fremskrittspartiet holder seg stabilt på rundt 11 prosent oppslutning. Ser vi bort fra valgresultatet ved kommunevalget i september, har partiet holdt seg noenlunde stabilt på 10-11 prosent på stortingsvalg-barometeret det siste halve året.

Målingen bekrefter videre at Venstre sliter med å komme seg over sperregrensen på 4 prosent. Denne gang får partiet 2.5 prosent, som er en nedgang på 1 prosentpoeng. Hovedforklaringen er velgeroverganger til flere andre partier. De største velgerovergangene går denne gang til Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Men det er også tydelige lekkasjer til både Høyre og Senterpartiet.

Kristelig Folkeparti klarer å komme seg over sperregrensen denne gang. Hovedforklaringen er høyere lojalitetstall enn det vi har sett tidligere. Flere velgere fra 2017 har altså vendt tilbake.

Mandatutregningen viser at opposisjonspartiene på Stortinget ville fått 105 mandater, mens regjeringspartiene ville fått 64.

Partibarometer januar 2020

 

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.4 til Liberalistene, 0.4 til Kystpartiet, 0.4 til Folkeaksjonen mot mer bompenger, 0.4 til Pensjonistpartiet, 0,3 til Piratpartiet, 0.2 til Helsepartiet og 0.2 til Partiet De Kristne. Barometeret er basert på 1001 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg. 80 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Feltarbeidet er gjennomført 30.januar – 3. februar 2020 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017.

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg