Hvilke partier har en ruspolitikk som passer deg?

Deling:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nå kan du lett få oversikt over hvilket av partiene du er mest enig i når det kommer til ruspolitikken!

Respons Analyse har laget en valgomat for Actis, som arbeider for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill. Valgomaten viser deg hvilket parti du er mest enig med ved at du tar stilling til 19 ulike påstander innenfor ulike temaer i ruspolitikken (alkohol, narkotika og pengespill). 

Du kan ta testen her:

https://url.quenchtec.net/laPqpaPb