Søk

Et inkluderende arbeidsliv for alle

Av-og-til  jobber med holdningsskapende arbeid for godt alko-vett i samfunnet. ​Ettersom det fantes begrenset kunnskap om innvandreres opplevelse av alkoholen i norsk arbeidsliv, gjennomførte Av-og-til en undersøkelse i samarbeid med Respons Analyse for å undersøke nærmere innvandreres møte med alkohol i arbeidslivet. ​ Å avdekke

Les mer

Online diskusjonsforum/chat

Et diskusjonsforum foregår ved at din målgruppe blir invitert inn i et lukket forum i en avgrenset periode, som kan variere fra noen dager til flere uker. Metoden er velegnet når det enten er behov for flere deltagere enn i en fokusgruppe

Les mer

Online dagbok/logg

Dersom du lurer på hvor ofte, hvordan og/eller i hvilke situasjoner dine produkter eller tjenester blir brukt, og det ikke nødvendigvis er så lett å huske, kan online dagbøker – eller loggføring – være noe for deg. Dette gir en

Les mer

Dokumenteringsoppdrag

Har du noen gang lurt på hvordan det ser ut eller oppleves for dine kunder når de møter din bedrift? Dokumenteringsoppdrag handler om at vi rekrutterer deltakere fra din målgruppe eller dine kunder til å være dine øyne og ører

Les mer

Kvalitative teknikker

Respons Analyse har gjennom the Moods way utviklet ulike typer av teknikker som kan benyttes som effektive verktøy i ulike typer av grupper og intervjuer. Vi vil presentere de mest populære teknikkene under. Moods Visual/Visuell stimuli Når vi søker etter

Les mer

Semi-kvantitative metoder

Semi-kvanitative metoder er en samlebetegnelse på ulike metoder som gir deg en kvantitativ tilbakemelding uten den statistiske nøyaktigheten  til kvantitative metoder. Dette skyldes at oppgavene som gis til respondentene er for omfattende eller krevende til at det vil være økonomisk

Les mer

Bli bedre kjent med eksisterende og potensielle kunder

Bori boligbyggerlag ønsket å lære sine medlemmer bedre å kjenne, men også å vite hvordan ikke-medlemmer tenker rundt boligbyggerlag og kjøp av bolig. Dette ble først utforsket gjennom mobiletnografi, hvor vi fikk observere folk reflektere rundt boligkjøp og utføre oppgaver

Les mer

Fleksibilitet i metoder sikrer full tilgang på innsikt i karantene-tider

Mye har forandret seg den siste tiden, men heldigvis ikke alt. Respons Analyse har mange digitale metoder på menykartet, så selv om mange av våre tradisjonelle metoder som krever mellommenneskelig kontakt ikke lenger kan gjennomføres – som fokusgrupper, dybdeintervjuer, hjemme-besøk, mystery shopping og personlige intervju – har vi andre metoder som gir deg tilsvarende innsikt. Noen av

Les mer

Respons Analyse tar samfunnsansvar på alvor!

Vi har et stort hjerte for veldedighet, og er ydmyke og takknemlige for den innsatsen som ideell sektor legger ned for samfunnet. Det er en innsats som utgjør en reell forskjell for veldig mange, og dette arbeidet ønsker vi å

Les mer

Hvis du vil vite
mer om dette,
kontakt oss!