cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for desember 2022 – Mest ned for Senterpartiet, begge regjeringspartiene sliter og Høyre er suverent størst

Deling:

Mest ned for Senterpartiet

Senterpartiet kommer så vidt over 4-tallet på vårt partibarometer for desember. Vi må over 8 år tilbake for å finne tilsvarende tall. Partiet sitter igjen med kun 8 representanter på Stortinget. I dag har Senterpartiet en gruppe på 28.  

Begge regjeringspartiene sliter

For Senterpartiets samarbeidspartner i regjeringen er det heller ingen trøst å hente fra barometertallene. Arbeiderpartiet får vel 18 prosent oppslutning på desember-målingen, som faktisk er det laveste Respons Analyse noensinne har registrert. Arbeiderpartiet har tapt over 300.000 velgere siden valget. Nesten halvparten av disse har nå meldt overgang til Høyre. I tillegg lekker partiet mange velgere også til partiene til venstre for seg.

Høyre suverent størst

Høyre oppnår denne gang nær 33 prosent oppslutning. Dette er det beste resultatet siden juli 2013 – bare noen uker før valgseieren ved stortingsvalget. Bakgrunnen for at partiet klarer å ligge stabilt høyt på målingene, er høy lojalitet blant egne velgere, og at det mottar mange nye velgere fra flere partier – ikke minst fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Stabilt høyt for venstresiden

Både SV og Rødt går frem på desember-målingen. Begge partier har etter valget holdt seg over oppslutningen fra stortingsvalget i 2021. Bakgrunnen for fremgangen er velgeroverganger både fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Mye tyder på at det var et smart trekk fra SV-leder Audun Lysbakken å ikke gå inn i regjeringssamarbeid, men heller være i opposisjon på venstresiden sammen med Rødt.  

Fremskrittspartiet styrker seg

Fremskrittspartiet går frem på desember-barometeret etter at vi registrerte en nedgang i november. Partiet har over lang tid holdt seg rundt 13 prosent oppslutning, og således vært over valgresultatet fra 2021. Vi konstaterer en noe høyere lojalitet blant egne velgere enn det vi så i november, og partiet har fortsatt klar nettogevinst av velgere både fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Kampen mot sperregrensen

Både KrF og Miljøpartiet De Grønne (MDG) sliter med å komme seg over sperregrensen på 4 prosent. MDG kryper denne gang under 3 prosent oppslutning. Bakgrunnen er lavere lojalitetstall blant egne velgere og mindre tilsig av nye fra andre partier.

KrF får denne gang en liten fremgang, men holder seg fortsatt under 4 prosent oppslutning. Partiet har nå brukbar lojalitet blant egne velgere, men sliter fortsatt med tilsig av nye velgere fra andre partier.

Venstre også under sperregrensen

Også Venstre kommer denne gang under sperregrensen. Partiet har stort sett klart å holde seg over 4-prosentgrensen etter stortingsvalget i fjor høst, men må altså denne gang se 3-tallet. Partiet ville dermed kun fått 3 representanter på Stortinget. Som vanlig har Venstre en lavere lojalitet enn gjennomsnittet for andre partier, og får denne gang også mindre tilsig av velgere fra andre partier. Overgang fra Høyre har helt stoppet opp denne gang.

Mandater til Stortinget

Mandatberegningen basert på dagens partibarometer gir 44 mandater til regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet. De borgerlige opposisjonspartiene (Høyre, Frp, Venstre og KrF) får til sammen 93 mandater, og ville fått et klart flertall. Denne gang viser mandatberegningen også flertall for Høyre og Frp. De to partiene får til sammen 87 mandater.

 

Partibarometer for desember 2022
Parti Stortingsvalget 2021 Juni 2022 Aug. 2022 Sep. 2022 Okt. 2022 Nov. 2022 Des. 2022
Høyre 20,4 26,8 28,9 30,2 30,0 32,0 32,8
Ap 26,3 20,2 19,9 19,8 20,0 18,5 18,2
Frp 11,6 14,0 12,3 12,7 13,1 11,9 13,4
SV 7,6 9,0 9,5 8,9 9,8 8,5 9,3
Rødt 4,7 6,8 7,5 6,5 7,0 6,1 7,2
Sp 13,5 7,4 6,6 6,0 5,5 6,6 4,5
KrF 3,8 3,8 3,9 3,3 2,9 3,3 3,7
Venstre 4,6 4,9 4,1 4,9 4,1 5,0 3,6
MDG 3,9 4,0 3,8 3,5 3,7 3,9 2,6
Andre *) 3,6 4,1 3,0 4,2 3,9 4,2 4,7

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 2.0 til Demokratene, 1.3 til Industri- og næringspartiet, 0.4 til Alliansen, 0.2 til Piratpartiet, 0.2 til Pensjonistpartiet, 0.2 til Konservativt, 0.2 til Partiet Sentrum og 0.2 til Moderatene.

Barometeret er basert på 1001 intervjuer. 75 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 7. – 12. desember 2022 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2021. 

 

HER kan du også lese VG-artikkelen hvor tallene har blitt publisert og kommentert av vår faglige rådgiver Thore.

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Thore Gaard Olaussen