cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for november 2022 – Nedgang for Arbeiderpartiet

Deling:

Nedgang for Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet sliter på meningsmålingene for tiden. På vårt partibarometer for november får partiet vel 18 prosent oppslutning. Det er det laveste Respons Analyse har målt for «ørnen» i norsk politikk. Kun 35 representanter fra partiet ville fått sete på Stortinget dersom dette hadde blitt valgresultatet.

Regjeringspartiene sliter fortsatt

For Arbeiderpartiets samarbeidspartner i regjeringen ser vi et lite oppsving fra forrige måned. Men fortsatt oppnår Senterpartiet knapt det halve av det partiet oppnådde ved stortingsvalget i fjor høst. Siden valget har partiet tapt over 200.000 velgere. De fleste av disse har meldt overgang til andre partier.

Arbeiderpartiet har tapt over 280.000 velgere siden valget. Over halvparten av disse har nå meldt overgang til Høyre. Det ser altså ut for at mange velgere lengter tilbake med Erna Solberg ved roret.

Høyre suverent størst

Høyre oppnår denne gang 32 prosent oppslutning. Dette er det beste resultatet siden juli 2013 – bare noen uker før valgseieren ved stortingsvalget. Bakgrunnen for at partiet klarer å ligge stabilt høyt på målingene, er høy lojalitet blant egne velgere, og at det mottar mange nye velgere fra flere partier – ikke minst fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Stabilt for venstresiden

Med et Ap som sliter skulle man tro at SV og Rødt ville fortsette å blomstre. Tallene for november viser imidlertid at partiene på venstresiden går noe ned fra oktober til november. Lavere lojalitet blant egne velgere og mindre tilsig av nye velgere fra andre partier og fra gruppen som ikke stemte sist, er hovedforklaringen på denne nedgangen.

Ned for Fremskrittspartiet

Målingene har vist tendens til at Fremskrittspartiet har holdt seg stabilt over valgresultatet fra i fjor. Denne gang holder partiet seg såvidt over valgresultatet fra 2021. Vi konstaterer en noe lavere lojalitet blant egne velgere enn det vi så i oktober, men partiet har fortsatt klar nettogevinst av velgere både fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Kampen mot sperregrensen

Både KrF og Miljøpartiet De Grønne (MDG) sliter med å komme seg over sperregrensen på 4 prosent. MDG ligger like under sperregrensen, slik at det skal ikke store velgerbevegelser til før man kan se 4-tallet. KrF kommer seg denne gang over 3 prosent oppslutning, men har nok et større stykke å gå for å komme over den «magiske» grensen.  

Bakgrunnstallene viser at begge partiene har forsåvidt brukbar lojalitet blant egne velgere, men sliter med å få tak nye velgere fra andre partier.

Venstre fortsatt over sperregrensen

Venstre har i likhet med MDG og KrF kjempet lenge for å komme seg over sperregrensen. Men det greide partiet ved valget sist, og ser nå ut til å ha stabilisert seg over 4-prosentgrensen. Partiet oppnår denne gang 5 prosent oppslutning, og har altså forholdsvis god margin ned til sperregrensen. Som vanlig har Venstre en lavere lojalitet enn gjennomsnittet for andre partier, men greier hele tiden å hente noen nye velgere fra flere av de andre partiene.

Mandater til Stortinget

Mandatberegningen basert på dagens partibarometer gir 47 mandater til regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet. De borgerlige opposisjonspartiene (Høyre, Frp, Venstre og KrF) får til sammen 93 mandater, og ville fått et klart flertall.

Partibarometer for november 2022
Parti Stortingsvalget 2021 Mai 2022 Juni 2022 Aug. 2022 Sep. 2022 Okt. 2022 Nov. 2022
Høyre 20,4 29,0 26,8 28,9 30,2 30,0 32,0
Ap 26,3 22,1 20,2 19,9 19,8 20,0 18,5
Frp 11,6 12,8 14,0 12,3 12,7 13,1 11,9
SV 7,6 8,4 9,0 9,5 8,9 9,8 8,5
Sp 13,5 6,4 7,4 6,6 6,0 5,5 6,6
Rødt 4,7 5,7 6,8 7,5 6,5 7,0 6,1
Venstre 4,6 4,4 4,9 4,1 4,9 4,1 5,0
MDG 3,9 3,3 4,0 3,8 3,5 3,7 3,9
KrF 3,8 4,0 3,8 3,9 3,3 2,9 3,3
Andre *) 3,6 3,4 4,1 3,0 4,2 3,9 4,2

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 1.6 til Demokratene, 1.0 til Industri- og næringspartiet, 0.3 til Liberalistene, 0.3 til Piratpartiet, 0.2 til Pensjonistpartiet, 0.2 til Konservativt, 0.2 til Helsepartiet, 0.2 til Partiet Sentrum og 0.2 til Folkets Parti FNB.

 

Barometeret er basert på 1000 intervjuer. 76 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 9. – 14. november 2022 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2021. 

 

HER kan du også lese VG-artikkelen hvor tallene har blitt publisert og kommentert av vår faglige rådgiver Thore.

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Thore Gaard Olaussen