cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for oktober 2022 – Stabilt politisk landskap

Deling:

Det er små endringer på partibarometeret for oktober. Det viser altså et stabilt politisk landskap, der regjeringspartiene fortsatt sliter og der de borgerlige opposisjonspartiene ville overtatt makten dersom det var valg i morgen.

Fortsatt motvind for regjeringspartiene

For Arbeiderpartiet og Senterpartiet er situasjonen fortsatt lite lystelig. Arbeiderpartiet karrer seg så vidt over 20 prosent oppslutning. Siden valget i fjor høst har partiet tapt over 240.000 velgere. Som vi har sett tidligere er utfordringen for Ap at partiet lekker til begge sider i norsk politikk. Lekkasjen til venstresiden er riktignok gått ned siden forrige måned, men fortsatt sier over 80.000 velgere at de vil stemme på Høyre.

Senterpartiet synker fortsatt, og må denne gang se 5-tallet i oppslutning. Senterpartiet har siden valget i fjor mistet over 250.000 velgere. Over 140.000 velgere er tapt til andre partier. Hovedtyngden av disse går til Høyre og Frp.

Høyre fortsatt klart størst

Høyre klatret over 30-tallet på målingen i september. Dagens måling bekrefter at Høyres oppslutning ligger på dette nivået. Det er solid fremgang siden stortingsvalget i fjor høst, da partiet oppnådde 20 prosent oppslutning. Forklaringen er at partiet har høy lojalitet blant egne velgere, og mottar mange nye velgere fra et vidt spekter av partier – ikke minst fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men gjør også innhogg blant velgere som stemmer på andre borgerlige partier. 

Venstresiden går frem

Både SV og Rødt går frem noen tiendedeler, og bekrefter at venstresiden i norsk politikk stabiliserer seg på et høyt nivå. SV og Rødt nådde en topp i februar før den russiske invasjonen i Ukraina, men fikk en tydelig tilbakegang etter invasjonen. Nå har partiene tatt igjen mye av det tapte. SV ligger faktisk bedre an nå enn det man gjorde i vinter. Forklaringen er brukbar lojalitet blant egne velgere, og godt tilsig av nye velgere – spesielt fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Stabilt for Fremskrittspartiet

Siden januar har vi sett en tendens til at Fremskrittspartiet har hatt litt medvind. I løpet av vinteren og våren har partiet ligget stabilt rundt 13 prosent oppslutning. Oktober-barometeret viser nokså nøyaktig 13 prosent, og er altså tydelig over valgresultatet fra i fjor høst. Bakgrunnstallene viser at partiet har brukbar lojalitet blant egne velgere, og henter velgere fra flere av de andre partiene. Partiet har denne gang klarest nettoovergang fra Senterpartiet.

Kampen mot sperregrensen

Både KrF og Miljøpartiet De Grønne (MDG) ser ut til å slite med å komme seg over sperregrensen på 4 prosent. MDG ligger noen tiendedeler under sperregrensen, mens KrF denne gang må tåle en tydelig tilbakegang, og ligger under 3 prosent oppslutning.  

Bakgrunnstallene viser at begge partiene har forsåvidt brukbar lojalitet blant egne velgere, men sliter med å få tak nye velgere fra andre partier.

Venstre fortsatt over sperregrensen

Venstre opplevde en jojo-tilværelse i løpet av vinteren og våren med oppslutning over og under sperregrensen omtrent annenhver måned. Partiet ser nå ut til å ha stabilisert seg over 4-prosentgrensen – selv om det denne gang må notere en tilbakegang. Som vanlig har Venstre en lavere lojalitet enn gjennomsnittet for andre partier, men greier å hente noen nye velgere fra andre partier.

Mandater til Stortinget

Mandatberegningen basert på dagens partibarometer gir 50 mandater til regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet. De borgerlige opposisjonspartiene (Høyre, Frp, Venstre og KrF) får til sammen 86 mandater, og ville fått flertall.

Partibarometer for oktober 2022
Parti Stortingsvalget 2021 April 2022 Mai 2022 Juni 2022 Aug. 2022 Sep. 2022 Okt. 2022
Høyre 20,4 27,6 29,0 26,8 28,9 30,2 30,0
Ap 26,3 23,1 22,1 20,2 19,9 19,8 20,0
Frp 11,6 13,3 12,8 14,0 12,3 12,7 13,1
SV 7,6 7,8 8,4 9,0 9,5 8,9 9,8
Rødt 4,7 6,2 5,7 6,8 7,5 6,5 7,0
Sp 13,5 8,0 6,4 7,4 6,6 6,0 5,5
Venstre 4,6 3,7 4,4 4,9 4,1 4,9 4,1
MDG 3,9 2,9 3,3 4,0 3,8 3,5 3,7
KrF 3,8 3,6 4,0 3,8 3,9 3,3 2,9
Andre *) 3,6 3,6 3,4 4,1 3,0 4,2 3,9

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 1.6 til Industri- og næringspartiet, 1.5 til Demokratene, 0.4 til Pensjonistpartiet, 0.2 til Partiet De Kristne og 0.2 til Folkets Parti FNB..

 

Barometeret er basert på 1000 intervjuer. 76 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 5. – 10. oktober 2022 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2021. 

 

HER kan du også lese VG-artikkelen hvor tallene har blitt publisert og kommentert av vår faglige rådgiver Thore.

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Thore Gaard Olaussen