cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for september 2022 – Høyre-fremgang og fortsatt motvind for regjeringspartiene

Deling:

Høyre-fremgang

Høyre styrker ytterligere stillingen på partibarometeret for september, mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet sliter fortsatt.

Fortsatt motvind for regjeringspartiene

For Arbeiderpartiet og Senterpartiet er situasjonen fortsatt lite lystelig. For andre gang på rad får Arbeiderpartiet under 20 prosent oppslutning. Partiet har tapt over 260.000 velgere siden stortingsvalget i fjor høst. Utfordringen for Ap er at partiet lekker til begge sider i norsk politikk. Over 50.000 velgere melder overgang til Rødt eller SV, mens over 80.000 velgere sier de nå vil stemme på Høyre.

Senterpartiet synker fortsatt, og oppnår såvidt 6 prosent oppslutning denne gang. Siden valget i fjor har Senterpartiet mistet nærmere 250.000 velgere. Over 150.000 velgere er tapt til andre partier – derav utgjør overgangen til Høyre og Frp godt over 100.000 velgere.

Høyre klart størst

Høyre går fortsatt frem, og får denne gang over 30 prosent oppslutning. Det er solid fremgang siden stortingsvalget i fjor høst, da partiet oppnådde vel 20 prosent oppslutning. Forklaringen er at partiet har høy lojalitet blant egne velgere, og mottar mange nye velgere fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men gjør også innhogg blant velgere som stemmer på andre borgerlige partier. 

Venstresiden holder koken

Venstresiden i norsk politikk ser ut til å ha stabilisert seg på et høyt nivå igjen. SV og Rødt nådde en topp i februar før den russiske invasjonen i Ukraina, men fikk en tydelig tilbakegang etter invasjonen. Nå har partiene tatt noe igjen av det tapte. Selv om både Rødt og SV må tåle en liten tilbakegang siden august, har begge partiene stabilisert seg på et nivå over valgresultatet for et år siden. Forklaringen er brukbar lojalitet blant egne velgere, og godt tilsig av nye velgere – spesielt fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Stabilt for Fremskrittspartiet

Siden januar har vi sett en tendens til at Fremskrittspartiet har litt medvind. I løpet av vinteren har partiet ligget stabilt rundt 13 prosent oppslutning. September-barometeret viser i underkant av 13 prosent, men er likevel over valgresultatet fra i fjor høst. Bakgrunnstallene viser at partiet har brukbar lojalitet blant egne velgere, og henter velgere fra et nokså vidt spekter av andre partier. Partiet har fortsatt et klart nettotilsig av nye velgere fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Kampen mot sperregrensen

Både KrF og Miljøpartiet De Grønne (MDG) ser ut til å slite med å komme seg over sperregrensen på 4 prosent. Begge partier trenger et par titall tusen velgere til for å komme seg over.  

Bakgrunnstallene viser at begge partiene har brukbar lojalitet blant egne velgere, men sliter med å få tak nye velgere fra andre partier.

Venstre fortsatt over sperregrensen

Venstre opplevde en jojo-tilværelse i løpet av vinteren og våren med oppslutning over og under sperregrensen omtrent annenhver måned. Nå ser det ut til at partiet har stabilisert seg over 4-prosentgrensen. Partiet oppnår denne gang nærmere 5 prosent, som er en fremgang siden august-målingen. Som vanlig har Venstre en lavere lojalitet enn gjennomsnittet for andre partier, men greier som regel å hente noen nye velgere fra andre partier. Denne gang registrerer vi en tydelig overgang til Venstre fra Miljøpartiet De Grønne.

Mandater til Stortinget

Mandatberegningen basert på dagens partibarometer gir 48 mandater til regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet. De borgerlige opposisjonspartiene (Høyre, Frp, Venstre og KrF) får til sammen 91 mandater, og ville hatt flertall.

 

Partibarometer for september 2022

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 1.7 til Industri- og næringspartiet, 1.7 til Demokratene, 0.4 til Partiet De Kristne, 0.2 til Kystpartiet og 0.2 til Pensjonistpartiet.

 

Barometeret er basert på 1000 intervjuer. 74 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 7. – 12. september 2022 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2021. 

 

HER kan du også lese VG-artikkelen hvor tallene har blitt publisert og kommentert av vår faglige rådgiver Thore.

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg