Partibarometer for oktober 2020 – Høyre går frem og Arbeiderpartiet tilbake

Deling:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Høyre-fremgang

Høyre går frem og Arbeiderpartiet tilbake. Fra å være omtrent jevnstore er det nå et tydelig gap mellom partiene. Høyre oppnår denne gang godt over 26 prosent oppslutning, mens Arbeiderpartiet ser 22-tallet.

Høyre har for tiden gode lojalitetstall blant velgerne som stemte på partiet i 2017. Nesten 73 prosent av Høyre-velgerne vil nå gjenta sitt valg. Tilsvarende lojalitetstall for Arbeiderpartiet er under 60. Høyres fremgang denne gang kan videre forklares med større velgeroverganger fra både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.

Stabilt for Frp

Frp-oppslutningen ser ut til å ha stabilisert seg på 11-12 prosent. Etter noen begredelige målinger i de største byene tidlig i høst, er det selvsagt oppmuntrende for Frp at partiet stabiliserer seg nasjonalt.

Sp holder stillingen

Senterpartiet holder stillingen. Dette er femte måned på rad partiet at oppnår vel 14 prosent oppslutning. Partiets styrke er høye lojalitetstall. I tillegg har partiet mottatt store velgeroverganger fra andre partier som Arbeiderpartiet, Høyre og Frp. Denne gang går riktignok overgangen fra Frp litt ned, men ikke nok til at Senterpartiet taper særlig oppslutning totalt.

SV-fremgang

SV klatrer denne gang over 8 prosent oppslutning.  Vi må halvannet år tilbake sist vi så 8-tallet for SV. Partiet har brukbar lojalitet blant egne velgere fra 2017, og oppnår denne gang et positivt bytteforhold mot Arbeiderpartiet. SV mottar altså flere velgere fra Ap enn det selv avgir. Ellers er det for tiden lite lekkasje av velgere til Rødt og Miljøpartiet De Grønne.

Kampen mot sperregrensen

Både Venstre og KrF kommer under 4 prosent oppslutning denne gang. Det er litt tilbake for begge partier. Dette fører til at partiene får kun 2 direktemandater hver til Stortinget – istedenfor 7 eller 8 dersom de hadde passert sperregrensen. Forskjellen kan bety fortsatt regjeringsmakt for Erna Solberg eller ikke.

Andre rundt sperregrensen

Både Miljøpartiet De Grønne og Rødt kommer seg over 4 prosent oppslutning denne gang. MDG har i lang tid holdt seg over sperregrensen. Partiet har hatt brukbar lojalitet blant egne velgere, og stabile velgeroverganger fra blant andre partiene på venstresiden i norsk politikk.

For Rødt har det gjennom 2020 vært større variasjoner. Oktober-barometeret viser at partiet kommer seg over sperregrensen denne gang. Stabile lojalitetstall og overganger av velgere fra flere partier gjør sitt til at man havner over 4-tallet.

Mandater til Stortinget

Mandatutregningen viser at nåværende regjeringspartier ville fått 51 mandater på Stortinget, Frp ville oppnådd 21 mandater, mens de øvrige partiene ville fått 94 mandater. Den forrige regjeringskoalisjonen med Ap, SV og Sp ville fått 84 mandater på Stortinget, og ville altså vært avhengig av støtte fra enten MDG eller Rødt.

Partibarometer for oktober 2020

Parti Stortings-valget 2017 Kommune-valget 2019 Mai 2020 Juni 2020 August 2020 September 2020 Oktober 2020
Høyre 25,0 20,1 26,5 24,2 23,0 24,8 26,5
Ap 27,4 24,8 27,0 23,5 25,5 24,3 22,7
Sp 10,3 14,4 14,7 14,5 14,4 14,7 14,0
Frp 15,2 8,2 9,4 12,4 10,4 11,5 11,6
SV 6,0 7,2 6,2 6,8 7,6 6,8 8,1
MDG 3,2 6,8 5,0 5,3 5,2 4,5 4,6
Rødt 2,4 3,8 3,5 4,7 3,8 3,9 4,3
Venstre 4,4 3,9 3,0 3,1 3,6 4,0 3,6
KrF 4,2 4,0 3,6 3,7 3,9 3,3 3,1
Andre *) 1,8 7,9 1,1 1,8 2,6 2,2 1,5

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.5 til Pensjonistpartiet, 0.4 til Industri- og Næringspartiet, 0.2 til Partiet De Kristne, 0.2 til Selvstendighetspartiet og 0.2 til Sentrum.

 

Barometeret er basert på 1001 intervjuer. 78 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 28. – 30. september 2020 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017. 

Vil du vite mer om dette? Kontakt meg!