cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Veien til innsikt i en mindre tilgjengelig målgruppe som både er smal og bred ​

MatPrat lanserte i 2014 MatStart.no. Bakgrunnen for utviklingen av et eget nettsted for barn, skyldtes at matkunnskapen hos den yngre generasjonen var synkende. MatPrat hadde nå et ønske om å få en evaluering av MatStart.no for å kunne ytterligere forbedre og videreutvikle nettsiden. 

MatStart.no har en smal, men likevel bred målgruppe – barn i alderen 7 til 14 år – som kan gjøre det utfordrerne å forstå og tilfredsstille «alle». Unge målgrupper kan være vanskelig å nå, men gjennom bruk av engasjerende metodikk og foreldres aktive godkjenning ble det skapt spennende innsikt. 

Vi avdekket blant annet at barnas evne til abstrakt tenkning gir utfordringer for MatStart. Videre viste det seg at foreldre ikke nødvendigvis «vet best» med tanke på barnas behov og ønsker rundt matlaging.

Vi startet opp med en grundig desk research som tok for seg forskning nasjonalt og internasjonalt  På denne måten fikk vi satt innsikten i en større kontekst. Dette ble også utslagsgivende for å forstå og sammenstille ytterligere kvalitativ og kvantitativ innsikt. 

Gjennom mobiletnografi fikk vi verdifull innblikk i barn og foreldres mathverdag – gjennom å observere hvordan de løste ulike oppgaver knyttet til matlaging hjemme. Dette dannet utgangpunktet for oppfølgende dyadeintervjuer hvor barna satte ord på sine opplevelser av MatStart.no. 

Til slutt ble funnene kvantifisert gjennom både å intervjue et stort utvalg av foreldre og barn i hele Norge om deres matvaner, forhold til matlaging og om MatStart spesielt . Intervjuene avslørte tydelige og viktige forskjeller mellom barn i ulike aldre og foreldrenes forhold til mat og matlaging. Dette danner et solid og målrettet utgangspunkt for videreutviklingen av MatStart.

"Det var viktig for oss å komme et skritt lenger med å lære barn og unge om matglede og matlaging. Da måtte vi førts lære mer om dem. Det er lett å ty til sekundærdata men denne gangen hadde vi et ønske om å forstå nyansene i målgruppen barn og unge. Resultatene fra undersøkelsen vil nå bli brukt både når vi lager og tuner innholdet vår til nettsiden men også for å gjøre tekniske justeringer som vi forstod var viktig for de unge kokkene."
Anne C.H. Zondag
Samfunnsanalytiker, Matprat

Matstart sin hjemmeside
https://www.matstart.no/

Metode – Kvalitativ metode – Desk Research:
https://responsanalyse.no/metoder/kvalitative-metoder/desk-research/

Metode – Kvalitativ metode – Dybdeintervju:
https://responsanalyse.no/metoder/kvalitative-metoder/dybdeintervjuer/

Metode – Kvalitativ metode – Mobiletnografi:
https://responsanalyse.no/metoder/kvalitative-metoder/mobiletnografi/

Metode – Kvantitativ metode – Webundersøkelser:
https://responsanalyse.no/metoder/kvantitative-metoder/webundersokelser-cawi/

Deling:
Vil du vite
mer om dette?
Kontakt meg!