cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for april 2019

Deling:

VG presenterte for april to partibarometer – et partibarometer for stortingsvalg og et for kommunevalg. Det er små forskjeller i partienes oppslutning mellom barometrene. Den generelle tendensen er at Høyre gjør det noe bedre når vi spør om kommunevalg, mens Frp gjør det bedre når vi spør om stortingsvalg. Videre gjør Andre-gruppen det klart bedre ved kommunevalg. Dette har sammenheng med at en del lokale lister blir oppgitt når vi spør om kommunevalg. I målingen for april oppnår Andre-gruppen nesten 5 prosent. Halvparten av disse utgjør de nye lokale listene for Nei til bompenger.

Vi har for eksempel sett at i Bergen oppnår Nei til bompenger-listen nærmere 7 prosent, og kan således bli tungen på vektskålen for hvilket byråd byen vil få.

På partibarometeret for stortingsvalg får Arbeiderpartiet et lite løft, men er fremdeles klart lavere enn det vi målte tidligere i vinter. Fortsatt er det store lekkasjer av Ap-velgere til både SV, Senterpartiet og til dels Rødt.

Størst tilbakegang er det for Høyre og Frp denne gang. Høyre oppnår vel 22 prosent etter å ha ligget på omkring 25-26 prosent i hele fjoråret. Frp oppnår 10 prosent, og er en bekreftelse på at partiet i langt fra samme grad som i fjor greier å mobilisere egne velgere fra 2017. Lojalitetsprosenten er nå under 50 prosent – det vil at under halvparten av velgerne som stemte på Frp i 2017, vil gjenta dette valget i dag.

Vinneren er også denne gang Senterpartiet, som får godt over 15 prosent oppslutning, og bekrefter nok en gang at det er det tredje største partiet i Norge.

SV ser ut til å stabilisere seg på 7-8 prosent. Partiet får nøyaktig lik oppslutning som i mars-målingen.

Rødt oppnår denne gang litt under 5 prosent oppslutning, men bekrefter at partiet holder seg stabilt over sperregrensen. Forklaringen er vedvarende høy lojalitet blant egne velgere, og overganger av velgere fra flere partier. Overgangsmatrisen viser for eksempel at 8 prosent av SV-velgerne fra 2017 vil stemme Rødt nå.

Venstre og KrF kjemper begge for «tilværelsen» over eller under sperregrensen. Venstre karrer seg denne gang over 4 prosent oppslutning, mens KrF kryper ned til 3 blank. Dette er det laveste Respons Analyse har målt for KrF siden 2006.

Miljøpartiet De Grønne går litt opp i forhold til mars-målingen, og «snuser» således på 4-tallet.

Mandatutregningen til Stortinget viser at regjeringspartiene ville fått beskjedne 67 mandater. Opposisjonspartiene på Stortinget ville fått 102 mandater.

Partibarometer april 2019

Parti Stortings-valget 2017 November 2018 Desember 2018 Januar 2019 Februar 2019 Mars 2019 April 2019
Ap 27,4 28,4 26,0 29,7 29,7 24,3 25,6
Høyre 25,0 26,5 25,7 26,0 22,9 24,3 22,4
Sp 10,3 10,3 10,5 10,5 12,2 14,6 15,6
Frp 15,2 12,8 13,5 11,5 10,5 12,6 10,1
SV 6,0 6,0 8,8 6,7 7,8 7,6 7,6
Rødt 2,4 3,9 3,9 3,1 3,6 5,0 4,7
Venstre 4,4 4,1 3,4 4,4 3,9 2,8 4,3
MDG 3,2 3,9 2,4 2,8 3,8 3,3 3,9
KrF 4,2 4,2 4,1 3,8 3,8 3,8 3,0
Andre *) 1,8 0,9 1,7 1,5 1,8 1,7 2,8

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.5 til Nei til bompenger, 0.5 til Pensjonistpartiet, 0.5 til Partiet De Kristne, 0.5 til Alliansen, 0.4 til Liberalistene og 0.4 til Piratpartiet.

 

Barometeret er basert på 1001 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg. 77 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Feltarbeidet er gjennomført 2. – 4. april 2019 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017.

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Thore Gaard Olaussen