cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Partibarometer for mai 2023 – Regjeringspartiene fortsetter å slite

Deling:

Partibarometeret for mai bekrefter situasjonen vi har sett lenge for regjeringspartiene når vi spør om stortingsvalg. Selv om både Arbeiderpartiet og Senterpartiet går svakt fram på denne målingen, er det fortsatt langt unna resultatene de fikk ved stortingsvalget i 2021. Tallene viser at Arbeiderpartiet fortsatt har en oppslutning på under 20 prosent (19,5 prosent), mens Senterpartiet får 6,5 prosent.

Situasjonen blir imidlertid noe bedre når vi spør om hva man vil stemme ved kommunevalg. I denne målingen gjelder det spesielt for Senterpartiet, som får 10,4 prosent på spørsmål om kommunevalg. Dette er en framgang på nesten 4 prosentpoeng fra aprilmålingen. Også Arbeiderpartiet gjør det noe bedre på kommunemålingen enn stortingsmålingen, med 22,1 prosent, selv om dette er svakt tilbake fra aprilmålingen på 23,1 prosent.

For Senterpartiets del kan tallene fra denne målingen tyde på at deres tidligere velgere begynner å komme i kommunevalgmodus. Partiet har tidligere ofte gjort det bedre på kommunevalg enn stortingsvalg. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet sliter med temmelig lav lojalitet blant velgerne deres fra 2021. Det er imidlertid interessant å se at blant Senterpartiets velgere fra 2021 er flere lojale når det blir spurt om kommunevalg enn når det blir spurt om stortingsvalg. Kanskje vil vi se at lokale kandidater fra regjeringspartiene vil prøve å distansere seg noe fra regjeringen, når valgkampen kommer mer i gang.

Høyre og Frp nær stortingsflertall

Høyre er fortsatt det klart største partiet i Norge – både når vi spør om stortingsvalg (31,8 prosent) og kommunevalg (30,9 prosent). Bakgrunnen for at partiet klarer å ligge stabilt høyt på målingene, er høy lojalitet blant egne velgere, og at det mottar mange nye velgere fra flere andre partier – spesielt fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men partiet mottar også mange velgere fra borgerlig side, ikke minst fra Venstre og Frp. I stortingsmålingen denne gang får også Frp sin beste oppslutning på lenge med 14,2 prosent. Til sammen gir dette 83 stortingsmandater for disse to partiene. De mangler med andre ord bare 2 mandater for å få rent flertall på Stortinget.

Frp gjør det imidlertid ikke like bra når vi spør om kommunevalg. Her får partiet 10,1 prosent, og er sammen med Senterpartiet og Rødt de partiene det er størst forskjell mellom oppslutning ved stortingsvalg og kommunevalg. 

Stillstand for venstresiden?

SV fortsetter sin svake tilbakegang som vi har sett de siste to-tre målingene. Siden februar har de gått tilbake med rundt 2 prosentpoeng fra 9,5 til 7,6 prosent. De er med andre ord tilbake på samme nivå som ved stortingsvalget i 2021. Rødt på sin side justerer seg imidlertid litt opp fra aprilmålingen og har nå 6,3 prosent når vi spør om stortingsvalg. Derimot får de bare 3,9 prosent når vi spør om kommunevalg. SV har imidlertid omtrent samme oppslutning på kommunevalg som på stortingsvalg.

Kampen mot sperregrensen

Kampen mot sperregrensen har lenge stått mellom tre partier, nemlig KrF, Venstre og Miljøpartiet De Grønne (MDG). Alle tre partier har svevet rundt 4 prosent oppslutning over lang tid. Denne gang er det kun Venstre som havner over sperregrensen med 4,7 prosent, som er et nivå de har ligget stabilt på i hele 2023 så langt. KrF derimot fortsetter å ligge rett under sperregrensen, og får for tredje måling på rad 3,9 prosent. Miljøpartiet De Grønne faller denne gangen godt under sperregrensen med 3,1 prosent, etter å ha ligget over både på mars- og aprilmålingen.

Industri- og næringspartiet (INP), som overrasket alle med 3,5 prosent i mars og 2 mandater til Stortinget, ser ut til å kjøles kraftig ned. Mens de i aprilmålingen falt til 2,5 prosent, får de i mai kun 0,5 prosents oppslutning på stortingsmålingen. Heller ikke når vi spør om kommunevalg får de noen oppslutning å snakke om.

For KrF er 3,9 også tallet når vi spør om kommunevalg, mens Venstre får 3,7 prosent. MDG gjør det imidlertid noe bedre på kommunevalg enn på stortingsvalg med 4,3 prosent.

Mandater til Stortinget

Mandatberegningen basert på dagens partibarometer gir 48 mandater til regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet. De borgerlige opposisjonspartiene (Høyre, Frp, Venstre og KrF) får til sammen 94 mandater, og ville fått flertall på Stortinget.

KrF får direktemandat fra Vest-Agder, Rogaland og Hordaland, mens MDG får direktemandat fra Oslo og Akershus.

Partibarometer for mai 2023
Parti Stortingsvalg 2021 Jan.23 Feb.23 Mar.23 Apr.23 Mai.23
Høyre 20,4 30,1 32,4 30,9 31,8 31,8
Ap 26,3 19,2 18,6 18,1 18,6 19,5
Frp 11,6 13,1 12,8 10,0 12,8 14,2
SV 7,6 8,7 9,5 9,1 8,0 7,6
Rødt 4,7 5,8 6,3 6,8 5,2 6,3
Venstre 4,6 4,8 4,8 5,5 4,6 4,7
Sp 13,5 6,9 5,3 6,3 5,6 6,5
KrF 3,8 2,8 3,5 3,9 3,9 3,9
MDG 3,9 3,9 2,3 4,0 4,2 3,1
INP 0,3 2,1 2,3 3,5 2,5 0,5
Andre *) 3,3 2,6 2,2 1,9 2,8 1,9

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.5 til Pensjonistpartiet, 0.5 Sentrum, 0.3 til Konservativt, 0.2 til Liberalistene, 0.2 til Piratpartiet og 0.2 til Folkets Parti FNB.

 

Barometeret er basert på 1001 intervjuer. 76 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 3. – 8. mai 2023 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2021.

Følgende spørsmål ble stilt: «Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?» og «Stemte du ved Stortingsvalget i 2021?  I så fall, hvilket parti stemte du på da?»

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 2 og 3 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene.

HER kan du også lese VG-artikkelen hvor tallene har blitt publisert.

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg