cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Anita Lynne vant prisen for «Årets markedsanalytiker» på markedsanalysen dag (MAD)!

Deling:
Vi i Respons Analyse mener så til de grader at vår leder for kvalitativ avdeling fortjener prisen og er så stolte av henne!
 
Her kan du lese nominasjonen vår:
 
Anita startet sin karriere i TNS, men det er gjennom etableringen av Moods Qualitative Research at hun virkelig begynte å utmerke seg innen det kvalitative faget. Da Respons Analyse fusjonerte med Moods i 2018, forhørte vi oss rundt om hennes prestasjoner, og merket fort at hun har oppnådd en enestående anerkjennelse og har en høy stjerne blant de store innkjøperne av kvalitative tjenester i Norge. Det inntrykket har jo bare blitt forsterket etter fusjoneringen.

Anita har lang erfaring og svært solid kompetanse innenfor mer «tradisjonelle» kvalitative metoder, men noe av det som er det mest fascinerende med å ha henne på laget er at hun også er supernysgjerrig og alltid åpen for å teste ut nye innfallsvinkler og metodiske innganger. Hun har gjort en enorm innsats for å fornye metodene som brukes i bransjen, spesielt innen video, mobilundersøkelser og bilder.

Hun har et skarpt analytisk blikk, og gir seg sjeldent før hun har klart å grave seg inn til den virkelige «kjernen» av innsikten. Hun tar aldri til takke med mer overfladiske betraktninger eller enkle gjengivninger av resultater, men drøfter, ofte i samspill med andre, og i flere runder, for å virkelig forstå hvordan funn kan ses i sammenheng med hverandre og i kontekst, fra mikro til makro-nivå.

Hun digger en god «metodisk nøtt», og kommer opp med kreative innganger for å løse problemstillinger, men er også vel så god på å dyrke frem den kreativiteten og nysgjerrigheten hos sine kollegaer, ansatte og ikke minst kundene.

Anita har utført banebrytende arbeid med barn i vedvarende lavinntektsfamilier, en innsikt som fikk enorm nasjonal og internasjonal oppmerksomhet fra både media, forskningsmiljøer og politisk hold. Et prosjekt som normalt ville ha blitt gjennomført av forskningsmiljøer. På bakgrunn av denne studien ble Anita – som eneste uten forskerbakgrunn – invitert til forskerdialog hos Barne- og familiedepartementet for å diskutere hvordan vi kan bekjempe barnefattigdom i Norge, hvor hun presenterte konkrete anbefalinger basert på studien. Via hennes stødige arbeid og ledelse har Respons Analyse blitt en foretrukken leverandør fremfor forskningsinstitusjoner på områder hvor det kun var aktuelt å benytte forskningsmiljøer tidligere.

Sist men ikke minst er hun også en dyktig formidler som er enestående på å skape gode fortellinger, å trekke ut og frem narrativet som finnes i og mellom funnene, slik at selv det kjedeligste temaet og mest uinspirerende feedback blir en del av en engasjerende og meningsgivende historie. 

Anita er rett og slett et råskinn på kvalitativ analyse, og vi i Respons analyse mener hun virkelig fortjener å bli årets markedsanalytiker! Og vi tror brorparten av innkjøperne av kvalitativ analyse vil stille seg bak en slik nominasjon også.

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Anne Gretteberg Meyer