Søk

SWOT-analyser

SWOT analysen er et strategisk planleggingsverktøy som kan brukes for å vurdere styrker, svakheter, muligheter og trusler i din bedrift. SWOT er en forkortelse for «Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats», og på norsk: styrker, svakheter, muligheter og trusler. Ved å anvende

Les mer

Strategi- og bedriftsutvikling

En gjennomarbeidet strategiplan er virksomhetens viktigste verktøy for utvikling og vekst. Vi gjennomfører strategiprosesser med både små og store bedrifter, innenfor det private og blant offentlige aktører. Våre tjenester omfatter analyse av strategiutvikling, ledelses- og organisasjonsutvikling.

Les mer

Idétesting

En bra logo kan være en gullgruve for en merkevare. Vi å finne en logo som både ser stilig ut og sender de rette signalene kan du enklere skille deg ut i mengden og stikke deg frem blant konkurrenter. En

Les mer

Konsepttester

Har du ett konsept du er i ferd med å utvikle, men er usikker på innholdet eller effekten det skulle ha på målgruppen kan det være en ide å teste konseptet. Gjennom å teste konseptet og faktisk sjekke at budskapet

Les mer

Produkt- og tjenesteutvikling

Nye produkter og nye løsninger er avhengig av at de treffer menneskene det er meningen de skal fungere for. Vi har hjulpet mange av våre kunder gjennom kompliserte innovasjonsprosesser hvor ideer og produkter blir nøye testet slik at våre kunder

Les mer

Hvis du vil vite
mer om dette,
kontakt oss!