Søk

Ekspressundersøkelser på SMS

Ofte erfarer vi at våre kunder kan få et hasteoppdrag eller får ett akutt behov for et velfundert beslutningsgrunnlag. Da kan en rask SMS undersøkelse være midt i blinken. SMS-undersøkelsene gir deg lynrask avklaring på dine problemstillinger. Ved korte undersøkelser

Les mer

Personlig intervju (CAPI)

Dersom man trenger å nå bestemte målgrupper på bestemte steder eller foreta analyser av en handlesituasjon, er personlige intervju den mest treffsikre metoden. Det samme gjelder dersom man skal ha smakstesting, brukstesting og liknende. Den direkte og personlige kontakten med

Les mer

Oppdagelsesreiser

Har du noen gang kjent på behovet for å komme deg vekk fra skrivebordet og ut i den virkelige verden, for å se hva som foregår med egne øyne? Kom deg ut og se det med egne øyne! Vi syr

Les mer

Innsiktsfilm

Innsiktsfilm handler om å fange inn og formidle. Hos Respons Analyse elsker vi den muligheten innsiktsfilm gir til å levendegjøre funnene vi har gjort. Du som kunde får oppleve hvordan en god researchfilm på bare få minutter kan gi deg

Les mer

Mobiletnografi

Med mobiletnografi kommer vi tett på folks hverdag og virkelighet. Her fanger man øyeblikk gjennom mobilen, nært og ekte. Å dokumentere hverdagen og dele gjennom mobilen føles naturlig og enkelt for folk i nær sagt alle situasjoner. Gjennom bruk av

Les mer

Dybdeintervjuer

Dybdeintervjuer benyttes når det er behov for en dypere forståelse av en problemstilling – som ved fokusgrupper. Dybdeintervjuer gir imidlertid anledning til å grave dypere omkring motiver, holdninger, adferd og ikke minst følelser, uten at intervjuobjektet blir påvirket av andres

Les mer

Leserundersøkelser

Vi hjelper deg med å finne ut hvem dine lesere er, hva de liker og lese om og hvilke annonser som virker. Om du ønsker å segmentere lesergruppe(ne) dine, finne ut hva de helst liker å lese om og hvilke

Les mer

Medlemsundersøkelser

Vi hjelper deg med å få et bedre innblikk i hvem medlemmene dine er og hva de mener, liker eller savner i organisasjonen de er medlem av. Medlemsundersøkelser gir ofte svært praktiske tilbakemeldinger fra medlemmene som kan være nyttig for

Les mer

Hvis du vil vite
mer om dette,
kontakt oss!