Søk

Bli bedre kjent med eksisterende og potensielle kunder

Bori boligbyggerlag ønsket å lære sine medlemmer bedre å kjenne, men også å vite hvordan ikke-medlemmer tenker rundt boligbyggerlag og kjøp av bolig. Dette ble først utforsket gjennom mobiletnografi, hvor vi fikk observere folk reflektere rundt boligkjøp og utføre oppgaver

Les mer

Fleksibilitet i metoder sikrer full tilgang på innsikt i karantene-tider

Mye har forandret seg den siste tiden, men heldigvis ikke alt. Respons Analyse har mange digitale metoder på menykartet, så selv om mange av våre tradisjonelle metoder som krever mellommenneskelig kontakt ikke lenger kan gjennomføres – som fokusgrupper, dybdeintervjuer, hjemme-besøk, mystery shopping og personlige intervju – har vi andre metoder som gir deg tilsvarende innsikt. Noen av

Les mer

Respons Analyse tar samfunnsansvar på alvor!

Vi har et stort hjerte for veldedighet, og er ydmyke og takknemlige for den innsatsen som ideell sektor legger ned for samfunnet. Det er en innsats som utgjør en reell forskjell for veldig mange, og dette arbeidet ønsker vi å

Les mer

Muligheter, barrierer og nytt potensiale

  Innsikt om egne medlemmer og potensielle medlemmer bidrar til både å beholde eksisterende og tiltrekke seg nye. Respons Analyse gjennomførte en større landsrepresentativ undersøkelse mot den norske befolkningen, parallelt med undersøkelser mot medlemmer og tillitsvalgte på vegne av Hageselskapet.

Les mer

Samfunnsaktuelle undersøkelser

Respons Analyse har de siste årene bistått Amnesty International Norway med gjennomføring av flere samfunnsaktuelle undersøkelser. Viktige temaer som menneskerettigheter, netthets og innvandring har blitt kartlagt og vi har opparbeidet oss god forståelse for de fleste aspekter innen disse viktige

Les mer

*Rekruttering

Tusen takk for at du tok deg tid til å besvare denne undersøkelsen. Undersøkelsen vil danne grunnlag for nyhetsoppslag og debatt, og vil muligens også kunne påvirke fremtidige læreplaner! Du er nå med i trekningen av et gavekort pålydende kroner

Les mer

Alkoholfri øl: Når, hvem og hvorfor?

Salget av alkoholfrie drikkevarer øker og flere foretrekker alkoholfritt og lav-alkohol i festlige lag og i hverdagen. Ringnes og Munkholm ville bli bedre kjent med de som drikker alkoholfritt øl og da benyttet vi oss av mobiletnografi for å komme med inn

Les mer

Produktutviklingstester

Respons Analyse har bistått Wilfa med mange ulike markedsundersøkelser helt siden 2009, både merkevaretracker, designtester, prissensitivitetstester, behovsavdekkinger, assosiasjonsmålinger, driveranalyser – og ikke minst produktutviklingstester. Innsikt fra Respons Analyse har bidratt til en dypere forståelse og et bedre beslutningsgrunnlag i forbindelse

Les mer

Partibarometer februar 2020 – Frp-fremgang og Høyre taper på Frp-exit

Frp-fremgang etter regjerings-exit. Partibarometeret for februar bekrefter Fremskrittspartiets fremgang som vi registrerte på en ekstramåling i dagene like etter at partiet bestemte seg for å gå ut av regjeringen. Februar-tallene viser at Frp får over 15 prosent oppslutning. Dette er en fremgang fra 10 og 11 prosent i desember og tidlig januar. Bakgrunnen for fremgangen

Les mer

Hvis du vil vite
mer om dette,
kontakt oss!