Søk

De unges partistemmegivning i valgomatens era

Vår nye ettervalgsundersøkelse viser at valgomater er den enkeltfaktoren som er nest mest avgjørende for hvilket parti de yngste velgerne stemte på ved stortingsvalget i 2021. Kun tidligere kjennskap til parti er en viktigere faktor for velgere mellom 18-24 år.  I norske medier har det hovedsakelig vært to tilnærminger til valgomater. På den ene siden er valgomater underholdning; en quiz som hjelper avsenderen med å tiltrekke bestemte målgrupper til sin nettside. På den andre siden kan valgomater ses på – og

Les mer »

Partibarometer for november 2021 – Fortsatt stabilitet

November-målingen viser i store trekk stabilitet i forhold til partienes oppslutning ved stortingsvalget tidligere i høst. Alle endringer i partienes oppslutning er klart innenfor feilmarginene. Bakgrunnstallene viser høye lojalitetstall for samtlige partier – det vil si at velgerne stort sett holder fast ved det partiet man stemte på.  Ned for Arbeiderpartiet og litt opp for Høyre  Det er små bevegelser, men tallene viser at Arbeiderpartiet

Les mer »

Innsikt for en bedre fremtid

Vårt mål er at innsikten vi fremskaffer bidrar til en bedre fremtid – enten for kundene våre, for kundene til våre kunder, for befolkningen, for ansatte, for utvalgte målgrupper – eller kanskje til og med for dyr, planter eller planeten. Målet kan enten oppnås direkte gjennom innsikten i seg selv,

Les mer »

Frokostwebinar 16. november 08.30-10.00: Fra grønn vask til grønn vekst!

Frokostwebinar 16. november 08.30-10.00: Fra grønn vask til grønn vekst! Deling: Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Vi presenterer fersk innsikt rundt bærekraft og hva som skal til for å lykkes for å ta flere bærekraftige valg. Med nye resultater fra «Bærekraftsrapporten 2021» fra oss i Respons

Les mer »

Webinar – Ny netthandelrapport viser at pandemien har endret folks handlevaner

Respons Analyse har sammen med vårt søsterselskap Digitroll AS gjennomført en undersøkelse om det norske folks netthandelsvaner. Netthandelrapporten viser at handlevanene er endret i løpet av pandemien, og hvordan nettkundene gjør valg når de skal handle i en nettbutikk.   Funnene i årets Netthandelrapport blir presentert i et webinar arrangert av Digitroll onsdag 27. oktober 2021 kl. 09:00 – 09:45. For å gå igjennom og diskutere funnene vil følgende

Les mer »

Bli kjent med våre ansatte: Vår leder og «solstrålen», Anne Gretteberg Meyer!

Vi i Respons Analyse bryr oss om våre kunder og er opptatt av å bygge gjensidige og langsiktige samarbeid. Vi ønsker derfor at du skal bli bedre kjent med oss! Hvem er vi? I tiden fremover skal vi presentere våre dyktige ansatte. Du skal få bli bedre kjent med dem, både profesjonelt og privat.   Vi presenterer vår leder – «solstrålen» Anne Gretteberg Meyer! Stilling: Leder

Les mer »

Er det noe du lurer på?
Kontakt oss!