Søk

Respons Analyse lanserer Seniorbus – omnibus blant eldre

Dagens eldre er ikke som tidligere generasjoner av eldre. De har høyere kjøpekraft, de reiser mer og har andre forbruksvaner og holdninger enn tidligere generasjoner. Dette gjør denne gruppen til en svært interessant målgruppe for markedsundersøkelser.   Nå kan denne

Les mer

Temperaturmåling av næringslivet på Vestlandet

Sparebanken Vest har i samarbeid med Respons Analyse levert Vestlandsindeksen de siste åtte årene. Vestlandsindeksen er en kvartalsvis temperaturmåler på næringslivet på Vestlandet. Indeksen er den eneste som omfatter hele Vestlandet da den baserer seg på en spørreundersøkelse blant bedriftsledere i

Les mer

Partibarometer for april 2020 – Historisk byks for Høyre

Historisk byks for Høyre Høyre gjorde i april-målingen et historisk hopp med over 7 prosentpoeng fremgang fra en måned til en annen. Oppgangen skyldes selvsagt koronautbruddet, og oppslutning om de tiltak som regjeringen og myndighetene har iverksatt i forbindelse med

Les mer

Et inkluderende arbeidsliv for alle

Av-og-til  jobber med holdningsskapende arbeid for godt alko-vett i samfunnet. ​Ettersom det fantes begrenset kunnskap om innvandreres opplevelse av alkoholen i norsk arbeidsliv, gjennomførte Av-og-til en undersøkelse i samarbeid med Respons Analyse for å undersøke nærmere innvandreres møte med alkohol i arbeidslivet. ​ Å avdekke

Les mer

Online diskusjonsforum/chat

Et diskusjonsforum foregår ved at din målgruppe blir invitert inn i et lukket forum i en avgrenset periode, som kan variere fra noen dager til flere uker. Metoden er velegnet når det enten er behov for flere deltagere enn i en fokusgruppe

Les mer

Online dagbok/logg

Dersom du lurer på hvor ofte, hvordan og/eller i hvilke situasjoner dine produkter eller tjenester blir brukt, og det ikke nødvendigvis er så lett å huske, kan online dagbøker – eller loggføring – være noe for deg. Dette gir en

Les mer

Dokumenteringsoppdrag

Har du noen gang lurt på hvordan det ser ut eller oppleves for dine kunder når de møter din bedrift? Dokumenteringsoppdrag handler om at vi rekrutterer deltakere fra din målgruppe eller dine kunder til å være dine øyne og ører

Les mer

Kvalitative teknikker

Respons Analyse har gjennom the Moods way utviklet ulike typer av teknikker som kan benyttes som effektive verktøy i ulike typer av grupper og intervjuer. Vi vil presentere de mest populære teknikkene under. Moods Visual/Visuell stimuli Når vi søker etter

Les mer

Semi-kvantitative metoder

Semi-kvanitative metoder er en samlebetegnelse på ulike metoder som gir deg en kvantitativ tilbakemelding uten den statistiske nøyaktigheten  til kvantitative metoder. Dette skyldes at oppgavene som gis til respondentene er for omfattende eller krevende til at det vil være økonomisk

Les mer

Hvis du vil vite
mer om dette,
kontakt oss!